Open vacancy Esbo stad

Barnskötare, Klippans daghem

Esbo stadVågbrottet 5 Esbo
Arbetsnyckel: 
3-113-18
Första ansökningsdag: 
12.2.2018
Sista ansökningsdag: 
26.2.2018 15.45
Lön: 
 2075,17 € / månad
Anställningens längd: 
Visstidsanställning
Arbetet börjar: 
29.03.2018
Arbetsbeskrivning

Arbetsplatsen är ett daghem i Esboviken som består av två barngrupper (3-5 år och 1-3 år).Du arbetar i gruppen tillsammans med en barnträdgårdslärare och en barnskötare. Läsåret 2017-2018 flyttar verksamheten till nya utrymmen. I utrymmet har det tidigare fungerat ett finskt daghem. Utrymmet är planerat och byggt till daghem. Verksamheten sker i två våningar.Detta är ett daghem som inlett sin verksamhet i augusti 2012. Vi jobbar med smågruppsverksamhet och olika verksamheter i närmiljön. Vår strävan är att atmosfären på daghemmet är varm och trygg, där allas välbefinnande tas i beaktande.Vi tar tillvara på personalens olika styrkor och kunnande och strävar efter vardagskvalitet med den vuxna som modell.Ta gärna kontakt om du vill veta mera om arbetet!

Behörighetskrav:
För uppgiften lämplig grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, närvårdare. Den som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i

Dessutom förutsätter vi svenska som modersmål eller motsvarande kunskaper i svenska.

Vi värdesätter god samarbetsförmåga. Ansvarsfullt och vänligt bemötande av barn och vuxna.Positiv inställning till nya idéer och metoder.

Organisationsbeskrivning

Svensk dagvård i Esbo utvecklar systematiskt sin verksamhet för att kunna erbjuda en trygg vardag med hög kvalitet för varje barn i början av barnets livslånga lärande. För en arbetstagare innebär detta intressanta och mångsidiga uppgifter i en dynamisk och mångprofessionell arbetsgemenskap. Svensk dagvård som en del av gemensam organisation med svensk utbildning erbjuder möjligheter för var och en att vara delaktig och utveckla sig själv i en svensk miljö.Esbo stad är en rökfri arbetsplats. 

Kontaktuppgifter

Ytterligare upplysningar om jobbet: Länk till ytterligare upplysningar   Daghemsföreståndare Ann Rönn 046 877 1739 fornamn.efternamn@esbo.fi   Daghemsföreståndare Susanne Nordling 050 321 7376 fornamn.efternamn@esbo.fi