Open vacancy Esbo stad

Barnskötare, Westends daghem

Esbo stadHirbölevägen 1 B Esbo
Arbetsnyckel: 
3-129-18
Första ansökningsdag: 
13.2.2018
Sista ansökningsdag: 
27.2.2018 15.45
Lön: 
 2075,17 € / månad
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
01.03.2018
Arbetsbeskrivning

Westends daghem har sju barngrupper med barn i åldern 1-5. Daghemmet finns nära Västerleden. Naturen finns nära oss, både havet och skogen. En inlärningsmiljö som tar barnens delaktighet i beaktande, är trivsam, tillåtande och inspirerande är viktigt för oss. Vi strävar efter en accepterande positiv miljö och vuxna både ute och inne. Vi har en grupp med 1-5 åriga barn med förlängd öppethållning och vi förväntar oss att du är villig att arbeta kvällstid. Din arbetstid är 38 h 45 min i veckan och arbetstiden varierar mellan klockan 6-22. Teamet består av en barnträdgårdslärare och tre barnskötare.Vi söker Dig positiva och öppna barnskötare till vår arbetsgemenskap.

Behörighetskrav:
För uppgiften lämplig grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, närvårdare.

Dessutom förutsätter vi svenska som modersmål eller motsvarande kunskaper i svenska.

Vi värdesätter god samarbetsförmåga samt ansvarsfullt och vänligt bemötande av barn och vuxna.

Organisationsbeskrivning

Svensk dagvård i Esbo utvecklar systematiskt sin verksamhet för att kunna erbjuda en trygg vardag med hög kvalitet för varje barn i början av barnets livslånga lärande. För en arbetstagare innebär detta intressanta och mångsidiga uppgifter i en dynamisk och mångprofessionell arbetsgemenskap. Svensk dagvård som en del av gemensam organisation med svensk utbildning erbjuder möjligheter för var och en att vara delaktig och utveckla sig själv i en svensk miljö.Esbo stad är en rökfri arbetsplats. 

Kontaktuppgifter

Ytterligare upplysningar om jobbet: Länk till ytterligare upplysningar   Daghemsföreståndare Sara Wallius 046 877 3710 fornamn.efternamn@esbo.fi