Open vacancy Esbo stad

Barnskötare, reservperson, Distby daghem

Esbo stadDistbybrinken 5 G Esbo
Arbetsnyckel: 
3-1491-17
Första ansökningsdag: 
5.12.2017
Sista ansökningsdag: 
19.12.2017 15.45
Lön: 
 2075,17 + 40,11
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
08.01.2018
Arbetsbeskrivning

Barnskötare - reservperson till Distby daghem och Fiskargrändens gruppfamiljedaghem. På båda ställena barn I alder 1- 5 år.Stationeringen är I Distby daghem - där reservpersonen vikarierar för den personal som är frånvarande eller fungerar som extra resurs. I Gruppfamiljedaghem en dag I veckan samt vid behov. Reservpersonen är barnskötare / vårdansvarig.

Behörighetskrav:
För uppgiften lämplig grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, närvårdare.

Dessutom förutsätter vi god svenska, flexibilitet och samarbetsförmåga.

Vi värdesätter erfarenhet av dylika uppgifter

Organisationsbeskrivning

Svensk dagvård i Esbo utvecklar systematiskt sin verksamhet för att kunna erbjuda en trygg vardag med hög kvalitet för varje barn i början av barnets livslånga lärande. För en arbetstagare innebär detta intressanta och mångsidiga uppgifter i en dynamisk och mångprofessionell arbetsgemenskap. Svensk dagvård som en del av gemensam organisation med svensk utbildning erbjuder möjligheter för var och en att vara delaktig och utveckla sig själv i en svensk miljö.Esbo stad är en rökfri arbetsplats. 

Kontaktuppgifter

Ytterligare upplysningar om jobbet: daghemsföreståndare Maj-Britt Holm 0503217374   daghemsföreståndare Ulrika Berg-Holsti 0503216397