Open vacancy Esbo stad

Lektor i gymnastik och hälsokunskap

Esbo stadEsboviksvägen 10 Esbo
Arbetsnyckel: 
3-32-18
Första ansökningsdag: 
14.1.2018
Sista ansökningsdag: 
29.1.2018 15.45
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetsbeskrivning

Undervisning i gymnastik och hälsokunskap i Storängens skola. Skolan ligger i naturskön omgivning invid den mångsidiga idrottsparken i Esboviken.Tjänsteförhållandet börjar i augusti 2018.

Behörighetskrav:
Ämneslärarbehörighet i gymnastik och hälsokunskap för grundskolan. Den som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.Vi värdesätter intresse för att arbeta för en enhetlig lärostig genom hela grundskolan.

Vi värdesätter intresse för att arbeta för en enhetlig lärostig genom hela grundskolan. Vi värdesätter också intresse för att tillsammans med kollegerna utveckla skolans arbetssätt och pröva på nytt, samt förmåga att se nya möjligheter t.ex. gällande lärmiljöer, elevdelaktighet, IKT m.m. Vårt kollegium värdesätter en positiv inställning, flexibilitet, samt ett lösningsinriktat förhållningssätt i skolans vardag.

Organisationsbeskrivning

  Storängens skola verkar på två adresser. På Rektorsgränden 4 verkar daghem, förskola, årskurserna 1-6, samt eftermiddagsverksamhet. Även årskurserna 7-9 har undervisningsutrymmen i huset. Efter åk 6 fortsätter eleverna på de högre klasserna vid Esboviksvägen 10. Storängens skola har ca 600 elever.Storängens skola vill ge alla elever goda baskunskaper och väcka intresse för inlärning. Våra elever ska inte bara klara sig i skolan i dag, utan också kunna möta alla krav och förändringar framtiden för med sig. Vi vill hos eleverna utveckla samarbetsförmåga, eget tänkande, kreativitet och förmåga att uttrycka sig. Vår undervisning och fostran bygger på en positiv människosyn. Vi arbetar för kontinuitet från förskola och nybörjarundervisning till grundskolans sista årskurs. Eleverna har rätt till en trygg miljö där de kan utvecklas till sociala och empatiska individer. Det svenska språket och den finlandssvenska kulturen genomsyrar skolans verksamhet.Ett gediget, mångsidigt kunnande hos personalen, delaktiga elever och ett gott samarbete med alla vårdnadshavare utgör grunden för utvecklingen av Storängens skola. 

Kontaktuppgifter

Ytterligare upplysningar om jobbet: Länk till ytterligare upplysningar   Rektor Ellinor Hellman 043 826 6698 förnamn.efternamn@esbo.fi