Open vacancy Esbo stad

Handledare, deltidsarbete (80%)

Esbo stadMattliden 1 Esbo
Arbetsnyckel: 
3-433-18
Första ansökningsdag: 
16.4.2018
Sista ansökningsdag: 
30.4.2018 15.45
Lön: 
 1757,54 € (80% av 2196,93 €)
Arbetets karaktär: 
Deltidsarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetsbeskrivning

Handledare i flexibel grundläggande utbildning Handledaren i Flexklassen arbetar i par med specialklassläraren. Handledarens uppgift är att erbjuda personligt stöd för eleverna, både individuellt och i grupp, och delta i samarbetet med elevernas vårdnadshavare. Hen deltar mångsidigt i FLEX-gruppens verksamhet och följer upp elevernas övergång till andra stadiet. Handledaren ansvarar för att skapa och koordinera samarbetet med arbetsplatserna. Handledaren samarbetar även med elevvården i skolan och med andra externa samarbetspartners kring elevernas skolgång. Syftet med flexibel grundläggande utbildning är att minska studieavbrott och förebygga utslagning. Målet är att förstärka elevens studiemotivation och livskompetens samt att helhetsmässigt stöda elevens lärande och skolgång under den grundläggande utbildningen. Ungefär en tredjedel av undervisningen för eleverna genomförs på arbetsplatser eller i andra adekvata lärmiljöer. FLEX-klassens verksamhet är avsedd huvudsakligen för elever i årskurs 9.

Behörighetskrav:
Lämplig högskoleexamen eller examen på institutnivå

Dessutom förutsätter vi svenska som modersmål eller motsvarande kunskaper i svenska språket, flexibilitet samt god samarbetsförmåga.

Vi värdesätter tidigare erfarenhet av att arbeta i skola

Organisationsbeskrivning

   

Kontaktuppgifter

Ytterligare upplysningar om jobbet: specialplanerar Marika Lostedt 0468773203   undervisningschef Outi Saloranta-Eriksson 0503632937