Open vacancy Esbo stad

Barnträdgårdslärare, Kungsgårds daghem och förskola, 2 uppgifter

Esbo stadHans Westerlunds väg 6 Esbo
Arbetsnyckel: 
3-51-18
Första ansökningsdag: 
12.1.2018
Sista ansökningsdag: 
26.1.2018 15.45
Lön: 
 2379,87€/månad
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetsbeskrivning

Vi söker barnträdgårdslärare som ansvarar för det pedagogiska innehållet och leder teamet. Tillsammans med teamet planerar, genomför samt utvärderar ni det pedagogiska arbetet. Kungsgårds daghem och förskola består av sex barngrupper. Vi har en egen gård och fin natur runt oss. Det finns goda tåg- och bussförbindelser. Vår verksamhetskultur främjar samarbete med föräldrar, gemensamt ansvarstagande, och delaktighet. Vårt förhållningssätt vilar på värdegrundsorden livsglädje, trygghet, kunskap, social kompetens och respekt. Vi vill väcka barnets nyfikenhet, lust och glädje att lära sig nya saker, genom mångsidig verksamhet i små grupper. Att stödja barnens språkutveckling i det svenska språket beaktas i all planering och genomförande av verksamhet. Arbetet inleds i augusti 2018.

Behörighetskrav:
Enligt lagen om behörighetsvillkor för yrkesutbildad personal inom socialvården (272/2005) 7 §. Minst pedagogie kandidatexamen i vilken ingår utbildning för barnträdgårdslärare eller yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området i vilken ingår studier med inriktning på förskolepedagogik och socialpedagogik minst 60 sp.I rekryteringen beaktas även barnträdträdgårdslärare, som snart utexamineras.

Dessutom förutsätter vi svenska som modersmål eller motsvarande kunskaper i svenska.

Vi värdesätter god samarbetsförmåga och genuint intresse för barnets utveckling och delaktighet.

Organisationsbeskrivning

Svensk dagvård i Esbo utvecklar systematiskt sin verksamhet för att kunna erbjuda en trygg vardag med hög kvalitet för varje barn i början av barnets livslånga lärande. För en arbetstagare innebär detta intressanta och mångsidiga uppgifter i en dynamisk och mångprofessionell arbetsgemenskap. Svensk dagvård som en del av gemensam organisation med svensk utbildning erbjuder möjligheter för var och en att vara delaktig och utveckla sig själv i en svensk miljö.Esbo stad är en rökfri arbetsplats. 

Kontaktuppgifter

Ytterligare upplysningar om jobbet: Länk till ytterligare upplysningar   Tina Ahlblad, daghemsföreståndare fornamn.efternamn@esbo.fi