Open vacancy Åbo stad

Enhetschef

Åbo stadÅbo stad, Bildningssektorn, Fostran och undervisning, Sirkkala dagvårdsenhetÅbo
Arbetsnyckel: 
TKUKOV-40-30-18
Första ansökningsdag: 
1.2.2018
Sista ansökningsdag: 
28.2.2018 15.00
Lön: 
Enligt Akta
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
1.8.2017
Arbetsbeskrivning

Enhetschefen fungerar som administrativ ledare för Sirkkala dve. och leder den småbarnspedagogiska verksamheten och förskoleundervisningen, personal, ekonomi, samt samarbetet med familjerna. Enhetschefen är medlem i det svenska serviceområdets ledningsgrupp.

Vi förutsätter modersmålsliknande kunskaper i svenska och goda kunskaper i finska. Arbetet kräver erfarenhet av småbarnspedagogik och förskoleundervisning, tillräcklig ledarförmåga, datorvana, kompetens i användningen av social media, samarbetsförmåga och ett utvecklingsinriktat arbetssätt. Vi förutsätter en mycket god organiseringsförmåga.

Intervjuerna ordnas under vecka 11. Tjänsten besätts den 1.8.2018 med fyra månaders prövotid.

Behörighetsvillkor enligt Lag om behörighetsvillkor för yrkesutbildad personal inom socialvården 272/2005 och förordning 608/2005. Den som anställs ska visa straffregisterutdrag enligt Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) samt uppvisa ett godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd från företagshälsovården.

Organisationsbeskrivning

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv. Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 12 000 anställda som arbetar med uppgifter som kräver mångsidig yrkeskunskap. Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.
Åbo stad är en rökfri arbetsplats

Kontaktuppgifter

Servicechef Hanna Karlsson, tel: 040 180 2443, hanna.karlsson(at)turku.fi.

Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa.