Open vacancy Åbo stad

Speciallärare inom småbarnspedagogiken

Åbo stadÅbo stad, Bildningssektorn, Fostran och undervisning, Centrums svenskspråkiga dagvårdsenhetÅbo
Arbetsnyckel: 
TKUKOV-40-31-18
Första ansökningsdag: 
1.2.2018
Sista ansökningsdag: 
31.5.2018 15.00
Lön: 
Enligt AKTA
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
2.10.2018
Arbetsbeskrivning

Åbo stad, sektorn för fostran och undervisning, lediganslår en befattning som speciallärare inom småbarnspedagogiken med placering i integrerad specialgrupp vid Centrums svenskspråkiga dagvårdsenhet.
Vi söker en sakkunnig och självstyrd speciallärare som tar initiativ och har förmåga att utveckla sitt arbete på ett positivt sätt. Vi uppskattar goda färdigheter i teamarbete, växelverkan samt goda kunskaper i finska språket.

Specialläraren fungerar som sakkunnig på fostran och undervisning i barngruppen samt konsulterar vid behov inom svenskspråkiga enheterna. Ansvarar för observation av barnets tidiga utveckling samt planerar, förverkligar och utvärderar behovet av stödåtgärder då barnets fostran, undervisning och habilitering förverkligas.

Arbetsavtalet har en prövotid.

Behörighetsvillkor enligt Lag om behörighetsvillkor för yrkesutbildad personal inom socialvården 272/2005 och förordning 608/2005.

Den som anställs ska visa straffregisterutdrag enligt Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) samt uppvisa ett godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd från företags-hälsovården.

Organisationsbeskrivning

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv. Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 12 000 anställda som arbetar med upp-gifter som kräver mångsidig yrkeskunskap. Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

Kontaktuppgifter

Kontaktpersoner:
Daghemsföreståndare Nina Borgström, nina.borgstrom(at)turku.fi, +358 40 5839636
servicechef Hanna Karlsson hanna.karlsson(at)turku.fi, +358 40 1802443

Hakemuksen jättäminen: Platsen skall sökas elektroniskt under Sök arbetsplats.