Open vacancy Åbo stad

Klasslärare

Åbo stadÅbo stad, Bildningssektorn, Grundläggande utbildningen, Sirkkala skolaÅbo
Arbetsnyckel: 
TKUKOV-40-51-18
Första ansökningsdag: 
12.3.2018
Sista ansökningsdag: 
28.3.2018 15.00
Lön: 
enligt UKTA
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
1.8.2018
Arbetsbeskrivning

Välkommen i vår gemenskap. Vi söker dig med god samarbetsförmåga och en vilja att jobba i team. Ett genuint intresse för funktionellt, aktivt lärande är något du värnar om - du ser aktiva elever i rörelse och du ser nya inlärningsmöjligheter och miljöer i och omkring skolan. Du räds inte nya metoder i din undervisning och den digitala delen är naturligt inbäddad i skolvardagen. För dig är skolspråket viktigt och du är en god språklig förebild för eleverna. Du undervisar också gärna i det andra inhemska språket.

Klasslärarbehörighet i enlighet med behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet 986/98.

Den som väljs bör uppvisa godtagbar utredning om hälsotillstånd och straffregisterutdrag före tillträdandet.
Tjänsten besätts tills vidare från 1.8.2018 med sex månaders prövotid.

Organisationsbeskrivning

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv. Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som kräver mångsidig yrkesskicklighet. Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo. Åbo stad är en rökfri arbetsplats.

Kontaktuppgifter

Närmare uppgifter ges av rektor Elise Kurtén, tfn 050 4323658, e-post namn.efternamn(a)turku.fi

Att lämna in ansökan: Ansökan inlämnas i första hand elektroniskt. Skriftliga ansökningar kan inlämnas innan ansökningstiden utgår till Bildningssektorns registratur, PB 355, 20101 Åbo.