Open vacancy Åbo stad

Tre timlärare med klassläraruppgifter

Åbo stadÅbo stad, Bildningssektorn, Grundläggande utbildningen, Cygnaeus skolaÅbo
Arbetsnyckel: 
TKUKOV-40-52-18
Första ansökningsdag: 
12.3.2018
Sista ansökningsdag: 
28.3.2018 15.00
Lön: 
enligt UKTA
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Visstidsanställning
Arbetet börjar: 
1.8.2018
Arbetsbeskrivning

Vi söker tre timlärare i huvudsyssla med klassläraruppgifter till Cygnaeus skola. Tjänsterna besätts för viss tid 1.8.2018-31.7.2019 . För mera information om skolan se: https://blog.edu.turku.fi/cygnaeus/

Klasslärarbehörighet i enlighet med behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet 986/98.

Den som väljs bör uppvisa godtagbar utredning om hälsotillstånd samt straffregisterutdrag före tillträdandet.
Timlärartjänsterna besätts för viss tid med sex månaders prövotid

Organisationsbeskrivning

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv. Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som kräver mångsidig yrkesskicklighet. Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo. Åbo stad är en rökfri arbetsplats.

Cygnaeus skola är skolan för elever med stora drömmar. Vi satsar på en högkvalitativ undervisning där formativ bedömning är en självklarhet. För att ge eleven största möjliga chans i sina studier och i livet strävar vi hela tiden efter att lära eleven att lära sig. Eftersom många av våra elever är tvåspråkiga satsar vi på språkutvecklande arbetssätt. Vi har ett levande bibliotek och ett internationellt utbyte med andra skolor. Vi är en skola i stark utveckling och satsar på att kontinuerligt öka lärarnas kompetens genom projekt, intern- och extern fortbildning. Vi utmanar ständigt personal och elever att testa, utveckla och utvärdera lärandet i enlighet med läroplanen. Till våra enheter (Cygnaeus skola och Braheskolan) kommer nästa år nästan 450 elever från åk 1 till 6.

Kontaktuppgifter

Närmare uppgifter ges av rektor Nicke Wulff, tfn 040 6704 248, e-post namn.efternamn(a)turku.fi

Att lämna in ansökan: Platsen skall sökas elektroniskt under Sök arbetsplats.