Open vacancy Åbo stad

Barnträdgårdslärare

Åbo stadTurun kaupunki, Sivistystoimiala, Varhaiskasvatus, Östra svenska dagvårdsenhetÅbo
Arbetsnyckel: 
TKUKOV-40-53-18
Första ansökningsdag: 
14.3.2018
Sista ansökningsdag: 
28.3.2018 15.00
Lön: 
Enligt Akta
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
9.4.2018
Arbetsbeskrivning

Vi önskar rekrytera en barnträdgårdslärare till Åbo stad, Östra svenska dagvårdsenheten. Hos oss har du möjlighet att växa som pedagog, delta i ett mångsidigt utvecklingsarbete samt vidga dina vyer och samarbeta med våra internationella samarbetsenheter inom Erasmus+ programmet.

Som barnträdgårdslärare är du nyckelpersonen i den småbarnspedagogiska verksamheten och det förutsätter ett gott småbarnspedagogiskt kunnande och ett utvecklingsinriktat arbetssätt, förmågan att organisera, samarbeta och stöda barns inlärning och utveckling. I ditt arbete stöder du barnets självkänsla och lyfter fram styrkor och färdigheter hos varje barn.

Dessutom förutsätter vi: utmärkta kunskaper i det svenska språket.

Organisationsbeskrivning

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv. Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 12 000 anställda som arbetar med uppgifter som kräver mångsidig yrkeskunskap. Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.
Åbo stad är en rökfri arbetsplats

Kontaktuppgifter

För närmare information kontakta daghemsföreståndare Nina Rosenberg 050-4323689, nina.rosenberg(at)turku.fi eller Servicechef Hanna Karlsson 040-1802443, hanna.karlsson(at)turku.fi

Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa.