Kompetensen finns i CV:t

CV tiivistää osaamisen


Meritförteckningen, dvs CV (curriculum Vitae), är en sammanfattning av dina kompetenser. Med hjälp av en tydlig meritförteckning kan arbetsgivaren överblicka uppgifterna om sökanden snabbt.

Meritförteckningen omfattar vanligen uppgifter om

  • sökanden samt kontaktuppgifterna
  • arbetserfarenheten
  • utbildningen
  • språkkunskaperna och teknologiskt kunnande samt användningen av andra hjälpmedel  
  • för arbetsuppgiften väsentlig information om hobbyer och förtroendeuppdrag

LinkedIn med

Utformningen av meritförteckningen beror på branschen och arbetsuppgiftens karaktär. I allmänhet kan man säga att strukturen i förteckningen är friare än tidigare. Många förser sitt CV med en sammanfattning av kompetenserna.

Även andra former av listor underlättar läsningen av meritförteckningen. Det går bra att bifoga länkar till eventuella arbetsprov på internet samt länkar till egna sociala mediers konton (t ex LinkedIn).

Bifoga t ex ett foto på dig själv. CV:t bör utformas enligt arbetsuppgiften som söks, om dock basuppgifterna alltid är desamma. Undvik att skicka för långt CV. Satsa på lättläsligt CV med väsentlig information om dina kompetenser.

På nätet finns färdiga modeller för hur ett CV kan se ut.