Lärarnas lediga jobb

Hae opettajan avoimet työpaikat!

Lärarna hittar i Kuntarekry lediga jobb runtom i landet. Den aktivaste lärarrekryteringen pågår på våren då lärare rekryteras för följande läsår.

Stadigvarande tjänster, tidsbundna jobb och vikariat för lärare finns i tjänsten under hela året.

Lediga jobb inom undervisningssektorn och småbarnsfostran finns i tjänsten.

Det går också bra att bläddra bland undervisningssektorns lediga jobb

Du kan söka undervisningssektorns lediga jobb även med hjälp av sökvillkoren vid Lediga jobb.

Ingen bildning utan dessa arbetsplatser

Lärarens jobb är betydelsefullt för eleverna, läraren och hela samhället. Hem och skola utgör basen för kunniga och smarta mänskor och ett gott samhälle.

Undervisningsjobbet kan delas in i allmänbildande undervisning, yrkesinriktad utbildning, högskoleutbildning och vuxenutbildning. Undervisningens jobb finns i daghem, grundskolor, gymnasier, vuxengymnasier, yrkesläroanstalter, yrkesinriktade vuxenläroanstalter, yrkeshögskolor, universitet samt i andra skolor såsom konservatorier, arbetarinstitut och i medborgarinstitut. Jobb finns även i privata undervisningsbolag.

Det finns över 13 000 jobb inom småbarnsfostran och över 40 000 lärarjobb inom basundervisningen.

Lärare utbildas på universitet och i högskolor runtom i landet. Lediga lärarjobb och –vikariat finns på Kuntarekry.