Open vacancy Borgå stad

Kartläggare

Borgå stadStadsmätningBorgå
Arbetsnyckel: 
183122
Första ansökningsdag: 
17.5.2018
Sista ansökningsdag: 
4.6.2018 15.00
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
11.6.2018 eller enligt överenskommelse
Arbetsbeskrivning

Stadsutvecklingens enhet för stadsmätning söker en kartläggare till ordinarie arbetsavtalsförhållande från 11.6.2018 eller enligt överenskommelse.

Till uppgifterna hör stadsmätningsarbeten och markundersökningar i terrängen och upprätthållande av digital geodata på byrån.

Behörighetskravet är grundexamen eller annan lämplig examen inom lantmäteri. Vid kartproduktionen använder vi programmen MicroStation/StellaMap. Erfarenhet av terrängmätning och erfarenhet av dataprogram för kartproduktion räknas som merit. Arbetet förutsätter noggrannhet och god social kompetens. Vi uppskattar en positiv inställning till jobbet och att lära sig nya saker.

Lönen fastställs enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal. Den som väljs till arbetet bör visa upp ett godtagbart utlåtande om sitt hälsotillstånd innan prövotiden tar slut. Prövotiden är 6 månader.

Skicka din ansökan senast 4.6.2018 kl. 15.00 via länken nedan.

Organisationsbeskrivning

Vackra och historiska Borgå är en stad som hela tiden växer och utvecklas. Borgå är också drömmarnas hemstad för över 50 000 invånare.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och läget som metropolområdets östra centrum gör vår stad till en lockande arbetsplats och bostadsort.

Borgå stad sysselsätter ca 3 500 personer i mångsidiga uppgifter och är den största arbetsgivaren i östra Nyland. Vi satsar på våra anställdas välbefinnande, erbjuder mångsidiga motionsmöjligheter och uppmuntrar våra anställda att utveckla sina egna kunskaper och arbetsuppgifter. Borgå stad är en rökfri arbetsplats.

Sök till oss. Människorna gör staden!

Kontaktuppgifter

Ytterligare information ger lantmäteriingenjör Henrik Sirén, 040 197 7659 eller henrik.siren@porvoo.fi, och stadsgeodet Terhi Pöllänen, 040 518 9532 eller terhi.pollanen@porvoo.fi