Open vacancy Vörå kommun

En speciallärare till Pettersbacka skola och Oravais finska skola

Vörå kommunVörå kommunVöråvägen 18Vörå
Arbetsnyckel: 
183347
Första ansökningsdag: 
17.5.2018
Sista ansökningsdag: 
31.5.2018 12.00
Lön: 
enligt UKTA
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Visstidsanställning
Arbetet börjar: 
1.8.2018
Arbetsbeskrivning

En speciallärare till Pettersbacka skola och Oravais finska skola, totalt 24 h/vecka, för tiden 1.8.2018-31.7.2019.

Behörighetsvillkor enligt förordningen 14.12.1998/986.

Arbetsspråket är finska.

Före tillträde skall straffregisterutdrag och läkarintyg uppvisas.

Lön enligt UKTA.

Prövotid 6 månader.

Betygskopior som bekräftar behörighet skall bifogas.

Förfrågningar kan göras till rektorn på Pettersbacka skola Suvi Kytömäki tel. 06-3821794 eller bildningschef Simo Saarijärvi tel. 045-1166558, kanslitid 9.00-16.00.
Vi önskar elektroniska ansökningar via kuntarekry.fi. Ansökningshandlingarna skall vara oss till handa senast 31.5.2018 kl. 12.00.

Organisationsbeskrivning

Vörå ligger vid den vackra kusten i Österbotten. Invånarantalet är ca 6 700 och kommunen är tvåspråkig, med svenska som majoritetsspråk. Vörå är en livskraftig landsortskommun och en attraktiv boendekommun. Näringslivet är rikt med många småföretag och arbetslösheten är låg.

Utbudet av aktiviteter är stort i Vörå kommun, både kulturliv och idrottsverksamhet blomstrar. Möjligheterna till avkopplande friluftsliv är stora, tack vare den omväxlande naturen.

Välkommen att trivas med oss. Vi tror på framtiden.

Kontaktuppgifter

Rektorn på Pettersbacka skola Suvi Kytömäki tel. 06-3821794 eller bildningschef Simo Saarijärvi tel. 045-1166558, kanslitid 9.00-16.00.