Open vacancy Lojo stad

Barnträdgårdslärare

Lojo stadLojo stad, Välfärd, Basserservice för barn under skolåldern och deras familjerLojo
Arbetsnyckel: 
LOH-09-167-18
Första ansökningsdag: 
13.6.2018
Sista ansökningsdag: 
27.6.2018 15.00
Lön: 
enligt AKTA
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
1.8.2018
Arbetsbeskrivning

Vi söker till Perttilän päiväkoti en sensitiv barnträdgårdslärare som är intresserad av att utveckla arbetet och är redo att utveckla och skapa aktiviteter enligt den nya planen för småbarnspedagogik i samarbete med familjerna.

Vi värdesätter god social kompetens, positiv pedagogik, samt mod att utveckla nytt. Vi utvecklar (och har gjort det redan under många år) verksamhetsmiljön när det gäller elektroniska verktyg så bra IKT-kunskaper är till hjälp i arbetet. I arbetet behövs tvärprofessionell teamkompetens.

På Perttilän päiväkoti finns goda verksamhetsförutsättningar och verktyg (renoverade lokaler, nära till naturen, goda möjligheter till motion, IKT-verktyg till förfogande). Vi är också öppna för en ny medarbetares idéer för att utveckla verksamheten.

Behörighetskrav: Behörighet enligt 7 § i lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (272/2005). Minst en pedagogie kandidatexamen som inkluderar utbildning för barnträdgårdslärare eller yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovården som omfattar studier med inriktning på småbarnspedagogik och socialpedagogik, 60 sp. Behörighet att ge förskolundervisning (förordning 986/1998 och förordning 865/2005) är meriterande.

Lönen fastställs enligt AKTA. När befattningen tillsätts tillämpas en prövotid på sex (6) månader. Den som blir vald ska före tillträdet uppvisa ett intyg över sitt hälsotillstånd av Lojo stads företagshälsovård och visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 momentet i straffregisterlagen.

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Organisationsbeskrivning

Lojo är en trygg stad invid en sjöstrand i västra Nyland, nära storstadens puls. Lojo ligger i ett mycket centralt läge i södra Finland, ungefär en halvtimme från huvudstadsregionen.

Trivsamma boendemiljöer, mångsidig kultur, högklassig kompetens och ett konkurrenskraftigt näringsliv skapar förutsättningar för invånarnas och de anställdas välbefinnande.

Lojo har cirka 48 000 invånare och staden har mer än 3 000 anställda. Allt är i ordning – på jobb i Lojo!

Kontaktuppgifter

Anu Koivumäki, tfn 044 369 1290

Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Kopior av examensbetyg bifogas ansökan i PDF-format. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan med bifogade kopior av examensbetyg senast 27.6.2018 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Skriftliga ansökningar återsänds inte. Märk kuvertet LOH-09-167-18.