Open vacancy Lovisa stad

Uppsökande ungdomsarbetare

Lovisa stadBildningscentralenLovisa
Arbetsnyckel: 
188189
Första ansökningsdag: 
13.6.2018
Sista ansökningsdag: 
28.6.2018 12.00
Lön: 
Lön enligt AKTA.
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
1.9.2018
Arbetsbeskrivning

Lovisa stads fritidstjänster söker till ett fast arbetsavtalsförhållande en idérik och entusiastisk uppsökande ungdomsarbetare. Avsikten med uppsökande ungdomsarbete är att genom handledning på individ- och gruppnivå motverka utslagning eller risk för utslagning av unga. Detta sker genom att: hitta och ledsaga den unga till olika slags service, stöda den unga i sina kunskaper i att hantera vardagen samt att vägleda den unga i ärenden gällande studieplats, arbete, ekonomi och bostad.

Behörighetkraven är lämplig lägre yrkeshögskolexamen, motsvarande examen på institut- eller yrkesskolnivå, god kännedom om uppsökande ungdomsarbete samt arbetserfarenhet från området. För att sköta uppgiften framgångsrikt bör du vara initiativrik och ha samarbets- och interaktionsförmåga. Vi förutsätter att du har goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena samt goda muntliga kunskaper i det andra inhemska språket.

Vi fastställer lönen enligt AKTA och den valda kommer att ha 4 månaders prövotid. Den valda bör uppvisa ett godtagbart utlåtande över sitt hälsotillstånd före arbetsförhållande inleds.

Lovisa stad är en rökfri arbetsplats.

Skicka din ansökan till adressen kuntarekry.fi. Till ansökan bifogar du intyg över din behörighet antingen skannat eller i pappersformat inlämnade till adressen Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, PB 68, 07901 Lovisa. Sista ansökningsdag är 28.6.2018 kl. 12.

Organisationsbeskrivning

Lovisa – Liten stad, stora upplevelser

Lovisa är en livskraftig kuststad som har nästan 16 000 invånare. För produktionen av välfärdstjänsterna ansvarar stadens ca 1 000 anställda. I Lovisa hittar du både landsbygds- och stadsmiljöer nära havet

Kontaktuppgifter

Chef för kultur- och fritidsväsendet Leif Eriksson tfn 040 568 4138, leif.eriksson@loviisa.fi