Open vacancy Haapavesi stad

Luokanopettaja

Haapavesi stadHaapaveden kaupunki, SivistysHaapavesi
Arbetsnyckel: 
189614
Första ansökningsdag: 
26.6.2018
Sista ansökningsdag: 
20.7.2018 12.00
Lön: 
OVTES:n mukainen
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Visstidsanställning
Arbetet börjar: 
8.8.2018
Arbetsbeskrivning

Haapaveden kaupungin koulutoimessa jatketaan luokanopettajan viran hakuaikaa, (vakanssi 120) sijaisuus ajalle 8.8.2018-1.6.2019. Sijoituspaikka on Hyttikallion koulu.

Aiemmin tulleet hakemukset huomioidaan valintaa tehtäessä.

Arvostamme perehtyneisyyttä ja kokemuksia uuden opetussuunnitelman opetuksen järjestämistä ohjaaviin velvoitteisiin, arvoperustaan ja oppimiskäsitykseen sekä sen tavoitteisiin ja sisältöihin. Pidämme tärkeänä myös yhteistyökykyä, monipuolisten työtapojen hallintaa ja kykyä johdattaa oppilaita laaja-alaisen osaamisen suuntaan sekä perehtyneisyyttä inkluusioon ja yhteisopettajuuteen.

Tehtävän kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti.

Valitun on ennen vaalin vahvistamista toimitettava lääkärinlausunto terveydentilastaan sekä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaamisesta. Tehtävässä on 4 kk:n koeaika.

Pyydämme jättämään hakemuksen sähköisesti kuntarekry.fi-sivujen kautta ja liittämään mukaan kelpoisuutta osoittavat todistukset. Muut todistukset toimitetaan myöhemmin.

Mikäli ei ole mahdollisuutta jättää sähköistä hakemusta, voi kirjalliset hakemukset toimittaa os. Haapaveden kaupunki, koulutoimisto, PL 40, 86601 Haapavesi.

Organisationsbeskrivning

Haapavesi on n. 7100 asukkaan kaupunki Pohjois-Pohjanmaalla.

Kontaktuppgifter

rehtori Risto Klasila puh. 044 759 1358
risto.klasila@haapavesi.fi