Open vacancy Kimitoöns kommun

Sjukskötarvikariat

Kimitoöns kommunOmsorgsavdelningenKimitoön
Arbetsnyckel: 
189681
Första ansökningsdag: 
26.6.2018
Sista ansökningsdag: 
2.8.2018 23.00
Lön: 
Enligt AKTA
Arbetets karaktär: 
Skiftarbete
Anställningens längd: 
Visstidsanställning
Arbetet börjar: 
1.10.2018 eller enligt överenskommelse
Arbetsbeskrivning

Vi anställer

en SJUKSKÖTARVIKARIE för tiden 1.10.2018-1.9.2019

Nuvarande placering är inom Vård i hemmet.
Behörighetsvillkor: legitimerad sjukskötare eller hälsovårdare. Du ska ha utmärkta kunskaper i det ena inhemska språket och goda kunskaper i det andra inhemska språket. Lön enligt AKTA.

Det är önskvärt att vaccinationsskyddet är i skick enligt lagen om smittsamma sjukdomar § 48.

Kontakta förman Maria Heinonen tfn 050 4000 176 eller äldreomsorgschef Eva Manelius tfn 4260 601 eller 044-526 0709 för mer information.

Ansökan lämnas in via Kuntarekry.fi eller skickas till Kimitoöns kommun, Omsorgsavdelningen, Vretavägen 19, 25700 Kimito senast 2.8.2018 kl. 23.00

Organisationsbeskrivning

Kimitoön är en framåtsträvande, tvåspråkig skärgårdskommun med 6 900 invånare. Framtida livskraft och välmående invånare är vårt gemensamma uppdrag. Vi tror på ett öppet, aktivt och utvecklande arbetssätt. Personalens välbefinnande är något som vi tar på allvar - våra cirka 600 anställda rankar årligen sin arbetstrivsel högt.

Kontaktuppgifter

Förman Maria Heinonen tfn 050 4000 176 eller äldreomsorgschef Eva Manelius tfn 4260 601 eller 044-526 0709