Erityisopettaja

Siikalatva kommunSiikalatvan kuntaSiikalatva
Arbetsnyckel: 
189890
Första ansökningsdag: 
9.7.2018
Sista ansökningsdag: 
29.7.2018 23.00
Lön: 
OVTES:n mukainen
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Visstidsanställning
Arbetet börjar: 
7.8.2018
Arbetsbeskrivning

Siikalatvan koulutoimessa julistetaan haettavaksi määräaikaista täyttämistä varten ajalle 7.8.2018-1.6.2019 erityisopettajan virka nro 202.

Viran sijoituspaikka virkasuhteen alussa on Pulkkila. Virka on Siikalatvan kunnan virka ja sijoituspaikka voi muuttua kunnan sisällä.

Pulkkilan peruskoululla tarvitaan erityisopettajaa vuosiluokille 7.-9. Tehtäviin kuuluvat oppilaiden tukeminen oppimisen vaikeuksissa sekä samanaikaisopettajana että erillisopetuksena, pedagogisten asiakirjojen laatiminen oppilaskohtaisten asiantuntijaryhmien linjausten mukaisesti sekä konsultatiivinen ohjaus aineenopettajille. Tehtävä on päätoiminen.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/98 mukaan.
Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset sekä työtodistukset.

Hakuaika päättyy 29.7.2018

Viran täyttämisessä noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa.

Virkaan valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.
Siikalatvan kunta on savuton työpaikka.

Organisationsbeskrivning

Siikalatva on elävän maaseudun kunta Suomen keskipisteessä. Kunnassa on neljä kirkonkylää, toimivat peruspalvelut ja hyvän elämisen edellytykset.

Kontaktuppgifter

Lisätietoja antaa:

Rehtori Juha Arbelius, sähköposti: juha.arbelius@siikalatva.fi
Koulutoimenjohtaja Päivi Myllylä, sähköposti: paivi.myllyla@siikalatva.fi