Open vacancy Kimitoöns kommun

Röntgenskötare_vikariat

Kimitoöns kommunOmsorgsavdelningenKimitoön
Arbetsnyckel: 
190004
Första ansökningsdag: 
28.6.2018
Sista ansökningsdag: 
12.8.2018 15.00
Lön: 
Enligt AKTA
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Visstidsanställning
Arbetet börjar: 
20.8.2018 eller enligt överenskommelse
Arbetsbeskrivning

Till hälsocentralen söker vi

en vikarie för RÖNTGENSKÖTARE

i arbetsavtalsförhållande för tiden 20.8.2018-31.8.2019. Vi förutsätter att du är legitimerad röntgenskötare samt har minst goda kunskaper i det ena inhemska språket och minst nöjaktiga kunskaper i det andra inhemska språket. Det är önskvärt att vaccinationsskyddet är i skick enligt lagen om smittsamma sjukdomar § 48.

Hälsocentralens röntgenenhet finns i samband med läkarmottagningen i Kimito. Den digitaliserade röntgenapparaturen är förnyad år 2015. Vi erbjuder dig ett självständigt och mångsidigt arbete i vårt trevliga vårdteam. Lön enligt AKTA. Löneanspråk kan framföras.

På förfrågningar svarar tf. avdelningsskötare Maria Bärling tfn 040 631 8310 maria.barling@kimitoon.fi.

Ansökan lämnas in via Kuntarekry.fi eller skickas till Kimitoöns kommun Vretavägen 19, 25700 Kimito senast 12.8.2018 kl. 15.

Organisationsbeskrivning

Kimitoön är en framåtsträvande, tvåspråkig skärgårdskommun med 6 900 invånare. Framtida livskraft och välmående invånare är vårt gemensamma uppdrag. Vi tror på ett öppet, aktivt och utvecklande arbetssätt. Personalens välbefinnande är något som vi tar på allvar - våra cirka 600 anställda rankar årligen sin arbetstrivsel högt.

Kontaktuppgifter

tf. avdelningsskötare Maria Bärling tfn 040 631 8310 maria.barling@kimitoon.fi.