Open vacancy Lovisa stad

GIS-ingenjör, vikariat

Lovisa stadLovisa stadLovisa
Arbetsnyckel: 
190829
Första ansökningsdag: 
9.7.2018
Sista ansökningsdag: 
10.8.2018 12.00
Lön: 
TS
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Visstidsanställning
Arbetet börjar: 
1.9.2018 eller enligt överenskommelse
Arbetsbeskrivning

Lovisa stads stadsplaneringsavdelning söker vikarie för GIS-ingenjör för tiden 1.9.2018-31.7.2019. I sitt arbete använder GIS-ingenjören geografiska informationssystemet Trimble Locus. Till arbetsuppgifterna hör registerförbättring, utdrag ur kartor och annat material, materialsökning och karthantering samt förbättring av adressregister och namnbestånd i samarbete med fastighetsingenjören. Beroende på personens kunnande och färdigheter kan arbetsuppgifterna även omfatta uppgifter som huvudanvändare av Trimble Locus och förbättring, utveckling och upprätthållande av geografiska datamängder med och under handledning av GIS-planeraren.

Uppgiften förutsätter goda interaktionsfärdigheter och förmåga att arbeta som en del av arbetsgemenskapen. Också självständigt arbete hör till uppgiften. Det viktigaste är att du har en god attityd och vilja att lära dig, eftersom vi handleder och vid behov utbildar dig i användningen av programmet.

Till uppgifterna hör bland annat
materialsökning,
att skriva ut utdrag ur kartor och annat material,
att göra kartbilagor,
geodataenkäter och -analyser,
att förbättra adressregister och namnbestånd tillsammans med fastighetsingenjören,
att förbättra, utveckla och upprätthålla geografiska datamängder under handledning av GIS-planeraren,
eventuella uppgifter som huvudanvändare av Trimble Locus,
eventuellt deltagande i andra uppgifter på stadsplaneringsavdelningen.

Arbetsuppgifterna preciseras utgående från den valda personens kunnande.

Behörighetsvillkor:
Lämplig högskoleexamen, till exempel lantmäteriingenjörsexamen eller annan examen som innefattar studier i geografiska informationssystem, eller tredje årets ingenjörsstudier inom lantmäteriteknik, minst 100 sp.
Goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena inhemska språket och tillräckliga kunskaper i det andra inhemska språket.
Goda samarbets- och kommunikationsfärdigheter.

Som merit ser vi förtrogenhet med geografiska informationssystemet Trimble Locus och
allmän erfarenhet av geografiska informationssystem.

En prövotid på fyra, 4, månader tillämpas. Arbetet inleds 1.9.2018 eller enligt överenskommelse. Lön enligt kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal, TS.

Skicka din ansökan senast 10.8.2018 klockan 12 via www.kuntarekry.fi, per e-post tekninen@loviisa.fi eller per post till adressen Lovisa stad, stadsplaneringsavdelningen, PB 11, 07901 Lovisa. Lovisa stad har rätt att vid behov förkasta alla ansökningar.

Tekniska centralen

Organisationsbeskrivning

Lovisa är en livskraftig kuststad som har nästan 16 000 invånare. För produktionen av välfärdstjänsterna ansvarar stadens ca 1 000 anställda. I Lovisa hittar du både landsbygds- och stadsmiljöer nära havet.

Kontaktuppgifter

Tilläggsuppgifter: GIS-planerare Eero Vihavainen, tfn 0440 555 237, eero.vihavainen@loviisa.fi