Open vacancy Varkaus stad

Klasslärare/rektor

Varkaus stadVarkauden kaupunki, Sivistystoimi, Perusopetus, Svenska skolan i Varkaus Kivipurontie 8Varkaus
Arbetsnyckel: 
VRK-03-147-18
Första ansökningsdag: 
11.7.2018
Sista ansökningsdag: 
27.7.2018 14.00
Lön: 
enligt OVTES
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
1.8.2018
Arbetsbeskrivning

I grundläggande undervisning i staden Varkaus bildningssektor, i Svenska skolan, lediganslås för fast anställning f.o.m. den 1.8.2018

EN KLASSLÄRARTJÄNST, undervisning på svenska (undervisningsplikten 24 timmar). Tjänsten kan innehålla rektorsuppgifter eller delar dem av i förtroendesyssla enligt överenskommelse

Behörighetskraven är enligt förordningen 986/1998 och lönen erläggs enligt OVTES (avtalen för den kommunala undervisningspersonalen). Behörigheten måste vara avlagd före ansökningstidens slut.

Arbetsgivaren förutsätter starka och mångsidiga samarbets- interaktions- och team-arbetsfärdigheter samt förpliktelse till ProSkola (ProKoulu)- verksamhetsprinciperna.

Vid anställning tillämpas prövotid på 6 månader.

Den som blir vald bör inom 30 dagar f.o.m. dagen när blivit meddelad om valet uppvisa ett godkändbart läkarintyg om sin hälsa samt straffregisterutdrag enligt lagen 504/2002.

Ansökan inlämnas i det elektroniska ansökingsformuläret nedan före ansökningstidens slut. Till ansökan kan man foga bilagor: CV och intyg över avlagd examen. De ursprungliga studie- och arbetsbetygen ska vid behov uppvisas senare.

Ansökningstiden utgår den 27.07.2018 kl. 14:00

Det elektroniska ansökningsformuläret på www.kuntarekry.fi

Organisationsbeskrivning

Staden Varkaus är ett internationellt centrum av energiteknologiskt kunnande, byggd av ett unikt industriarv, belägen i Mellersta Savolax vid Saimen. I staden Varkaus ligger såväl betjäningar som arbetsplatser nära till hands.

Kontaktuppgifter

Bildningsdirektör Timo Tuunainen
tel. 040 1834 191
timo.tuunainen(at)varkaus.fi