Open vacancy Kimitoöns kommun

Närvårdarvikarier (kortare och längre vikariat)

Kimitoöns kommunOmsorgsavdelningenVretavägen 19Kimitoön
Arbetsnyckel: 
191591
Första ansökningsdag: 
24.7.2018
Sista ansökningsdag: 
31.8.2018 23.00
Lön: 
Enligt AKTA
Arbetets karaktär: 
Skiftarbete
Anställningens längd: 
Visstidsanställning
Arbetet börjar: 
Enligt överenskommelse
Arbetsbeskrivning

Vi söker
NÄRVÅRDARE i flera kortare och längre vikariat

Nuvarande placering inom äldreomsorgen.
Behörighetsvillkor: till vikariaten kan väljas närvårdare eller personer med examen inom vårdbranschen, eller studerande inom vårdbranschen. Lön enligt AKTA.

Det är önskvärt att vaccinationsskyddet är i skick enligt lagen om smittsamma sjukdomar § 48.

Kontakta förmännen Heli Asplund tfn 02 4260 630, Katarina Forssell tfn 02 4260 627 eller Carita Pomrén tfn 02 4260 650 för mer information.

Ansökan lämnas in via Kuntarekry.fi eller skickas till Kimitoöns kommun, Omsorgsavdelningen, Vretavägen 19, 25700 Kimito senast 31.8.2018 kl. 23.00.

Organisationsbeskrivning

Kimitoön är en framåtsträvande, tvåspråkig skärgårdskommun med 6 900 invånare. Framtida livskraft och välmående invånare är vårt gemensamma uppdrag. Vi tror på ett öppet, aktivt och utvecklande arbetssätt. Personalens välbefinnande är något som vi tar på allvar - våra cirka 600 anställda rankar årligen sin arbetstrivsel högt.

Kontaktuppgifter

Förmännen Heli Asplund tfn 02 4260 630, Katarina Forssell tfn 02 4260 627 eller Carita Pomrén tfn 02 4260 650.