Open vacancy Kimitoöns kommun

2 Närvårdare

Kimitoöns kommunOmsorgsavdelningenVretavägen 19 (kommunkansli)Kimitoön
Arbetsnyckel: 
191748
Första ansökningsdag: 
27.7.2018
Sista ansökningsdag: 
23.8.2018 14.00
Lön: 
Enligt AKTA
Arbetets karaktär: 
Skiftarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
3.9.2018 eller enligt överenskommelse
Arbetsbeskrivning

Vi anställer

2 NÄRVÅRDARE

i tillsvidareanställning med nuvarande placering vid Hannahemmets effektiverade serviceboende/åldringshem.

Behörighetsvillkor: närvårdar- eller primärskötarexamen samt goda kunskaper i det ena inhemska språket och minst nöjaktiga kunskaper i det andra inhemska språket.
Det är önskvärt att vaccinationsskyddet är i skick enligt lagen om smittsamma sjukdomar § 48. Lön enligt AKTA. Den som väljs ska inlämna ett godtagbart läkarintyg över hälsotillståndet. Prövotid 4 mån.

Kontakta förman Carita Pomrén tfn 02 4260 650 eller 040 527 0647, carita.pomren@kimitoon.fi för mer information.

Ansökan lämnas in via Kuntarekry.fi eller skickas till Kimitoöns kommun, Omsorgsavdelningen, Vretavägen 19, 25700 Kimito senast 23.8.2018 kl. 14.00.

Organisationsbeskrivning

Kimitoön är en framåtsträvande, tvåspråkig skärgårdskommun med 6 900 invånare. Framtida livskraft och välmående invånare är vårt gemensamma uppdrag. Vi tror på ett öppet, aktivt och utvecklande arbetssätt. Personalens välbefinnande är något som vi tar på allvar - våra cirka 600 anställda rankar årligen sin arbetstrivsel högt.

Kontaktuppgifter

Förman Carita Pomrén tfn 02 4260 650 eller 040 527 0647, carita.pomren@kimitoon.fi