Open vacancy Lojo stad

Skolgångsbiträde

Lojo stadLojo stad, Välfärd, Nummen yhtenäiskouluLojo
Arbetsnyckel: 
LOH-09-190-18
Första ansökningsdag: 
9.8.2018
Sista ansökningsdag: 
23.8.2018 15.00
Lön: 
enligt AKTA
Arbetets karaktär: 
Deltidsarbete
Anställningens längd: 
Visstidsanställning
Arbetet börjar: 
Enlight avtal
Arbetsbeskrivning

Vi söker ett skolgångsbiträde till Nummen yhtenäiskoulu för en visstidsanställning till och med 31.12.2018, tillträde enligt överenskommelse. Antalet arbetstimmar är totalt 25h/vecka, två timmar om dagen i de högre klasserna och tre timmar om dagen i de lägre klasserna.

Behörighetsvillkoret är yrkesexamen för skolgångsbiträde eller någon annan motsvarande examen.

Lönen fastställs enligt AKTA. Vid tillsättningen iakttas en prövotid som är hälften av anställningens längd. Innan den valda tillträder tjänsten eller innan prövotiden går ut ska hon eller han uppvisa ett intyg över sitt hälsotillstånd av Lojo stads företagshälsovård. Den som anställs ska innan valet fastställs visa upp ett utdrag ur straffregistret enligt lagen 504/2002.

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Organisationsbeskrivning

Lojo är en trygg insjöstad i västra Nyland, nära storstadens puls. Lojo erbjuder ett rikt utbud av evenemang och ligger centralt i södra Finland, ungefär en halvtimme från huvudstadsregionen.

Trivsamma boendemiljöer, mångsidig kultur, högklassig kompetens och ett konkurrenskraftigt näringsliv skapar förutsättningar för invånarnas och de anställdas välbefinnande.

Lojo har cirka 48 000 invånare och mer än 3 000 anställda.

Kontaktuppgifter

Rektor Jääskeläinen Liisa tfn 050 371 2816

Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Kopior av examensbetyg bifogas ansökan i PDF-format. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan med bifogade kopior av examensbetyg senast 23.8.2018 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Skriftliga ansökningar återsänds inte. Märk kuvertet LOH-09-190-18.