Open vacancy Vasa stad

Serviceområdeschef

Vasa stadSocial- och hälsosektorn / Socialarbete och familjeservice VasaVasa
Arbetsnyckel: 
VSA905-03-69-18
Första ansökningsdag: 
9.8.2018
Sista ansökningsdag: 
24.8.2018 16.00
Lön: 
Lönesättning enligt AKTA
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
Enligt överenskommelse
Arbetsbeskrivning

Vasa stad söker en serviceområdeschef för barn- och familjeservice till en ordinarie tjänst.

Behörighetsvillkor är behörighet enligt 7 och 9 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015), legitimerad socialarbetare.

Språkkunskapskrav är god förmåga att i tal och skrift använda finska och svenska (språkintyg).

Vi förutsätter goda förmanna- och ledarskapsfärdigheter, arbetserfarenhet från barn- och familjesocialarbete samt utveckling av servicen. Kompetens i familjerättsliga ärenden, invandrararbete och handikappservice ses som merit. I uppgiften krävs flexibilitet och stresstålighet samt förmåga att leda en organisation i ändringstillstånd.

Vi värdesätter arbetserfarenhet av yrkesmässigt ledarskap inom social- och hälsovårdsservicen, av klient- och sakkunnigarbete inom socialarbetet för svarar för socialt stöd och servicebehov för enheter, familjer, invandrare och samfund, av förebyggande arbete och av uppföljning och utvärdering av servicens effekter.

Prövotid är sex månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) over sitt hälsotillstånd.
De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Organisationsbeskrivning

Vasa är en vacker, historisk stad, där det finns någonting för var och en. På guldkusten i väst finns det mycket arbetsplatser, rikligt med studiemöjligheter och mångsidiga fritidsaktiviteter. Vackra landskap, kultur och energi. Den internationella och genuint tvåspråkiga staden har 67 000 invånare. Var femte person du möter är en högskolestuderande. Vasa är tillsammans med regionen ett av Finlands mest framgångsrika områden, som har möjligheter till nästan vad som helst.
Kom till Vasa, Finlands mest energiska stad!

Kontaktuppgifter

Resultatområdesdirektör Erkki Penttinen, tfn 06 325 2610 eller erkki.penttinen(at)vasa.fi