Open vacancy Vörå kommun

Fysioterapeut

Vörå kommunÄldreomsorgenVöråvägen 18Vörå
Arbetsnyckel: 
193051
Första ansökningsdag: 
9.8.2018
Sista ansökningsdag: 
5.9.2018 23.59
Lön: 
Enligt AKTA
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
Enligt överenskommelse
Arbetsbeskrivning

Ansökningstiden förlängs för en tillsvidare befattning som fysioterapeut på heltid till äldreomsorgens rehabiliteringsteam.
Tillträde enligt överenskommelse. Fysioterapeutens arbete omfattar planering och förverkligande av äldreomsorgens klienters rehabilitering.

Av fysioterapeuten förväntas en gedigen yrkeskunskap, bra samarbetsförmåga, samt en förmåga till självständigt arbete och beslutsfattande. Behörighetsvillkoren är fastställda enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/94), fysioterapeutexamen. Befattningen förutsätter ett vaccinations- skydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Fysioterapeuten arbetar dagtid och en arbetsförutsättning är användning av egen bil. Den valda ska före tillträdet uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Prövotiden är 4 månader. Vörå kommun är tvåspråkig varför en framgångsrik arbetsinsats förutsätter kunskaper i båda inhemska språken.

Befattningen söks elektroniskt via Kuntarekry. Till ansökan bifogas en CV. Tidigare ansökningar beaktas.

Organisationsbeskrivning

Vörå ligger vid den vackra kusten i Österbotten. Invånarantalet är ca 6 700 och kommunen är tvåspråkig, med svenska som majoritetsspråk. Vörå är en livskraftig landsortskommun och en attraktiv boendekommun. Näringslivet är rikt med många småföretag och arbetslösheten är låg.

Utbudet av aktiviteter är stort i Vörå kommun, både kulturliv och idrottsverksamhet blomstrar. Möjligheterna till avkopplande friluftsliv är stora, tack vare den omväxlande naturen.

Välkommen att trivas med oss. Vi tror på framtiden.

Kontaktuppgifter

Boendeledare Annika Kvist-Östman, tel. 06-382 1420, (bäst nåbar mån-fre kl. 9-10), annika.kvist-ostman@vora.fi.