Open vacancy Korsholms kommun

Skolpsykolog 50%

Korsholms kommunKorsholms kommun, BildningstjänsterCentrumvägen 4 Korsholm
Arbetsnyckel: 
193149
Första ansökningsdag: 
10.8.2018
Sista ansökningsdag: 
14.9.2018 15.00
Lön: 
Lön enligt AKTA
Arbetets karaktär: 
Deltidsarbete
Anställningens längd: 
Visstidsanställning
Arbetet börjar: 
1.10.2018
Arbetsbeskrivning

Korsholms kommun söker en vikarierande skolpsykolog inom elevhälsan under tiden 1.10.2018-31.7.2019.

Kommunen har 2 800 svenskspråkiga och 600 finskspråkiga elever inom förskola, grundskola och gymnasium. Vi erbjuder dig ett arbete där du kan bygga upp skolpsykologverksamheten från grunden där din initiativrikedom och kreativa förmåga får komma till användning. Du bidrar med kunskap om barn och ungas utveckling och blir en del av ett dynamiskt och mångprofessionellt team inom kommunens elevhälsa.

Du arbetar både självständigt och i team med handledning och utredning av barn och unga, konsultativt gentemot övriga inom förskole- och skolvärlden. För att du skall trivas hos oss är det viktigt att du både har lätt för att samarbeta och att jobba självständigt. Vi uppskattar en god förmåga att planera och strukturera det egna arbetet. Ditt arbetsspråk är finska.

Eftersom förskolan, skolan och elevhälsan är i ständig förändring bör du ha intresse för att vara med och driva verksamheten framåt tillsammans med kollegor och andra inom elevhälsan.

Vi värdesätter högt att du kan möta eleverna och deras familjer utifrån deras individuella behov och förutsättningar. Vi uppskattar om du har specialområden inom skolpsykologens arbetsfält och du erbjuds möjlighet att vidareutveckla dessa.

Som skolpsykolog är du anställd av bildningsavdelningen, du har tillgång till arbetsrum men jobbar även elevnära ute på kommunens skolor och behöver därför tillgång till egen bil. Du har möjlighet till handledning och nätverksträffar inom elevhälsan och med kommunens övriga psykologer.

Utmärkta finska muntliga och skriftliga kunskaper.

Ansökan där behörighet framgår lämnas in via Kuntarekry, nyckel 193149, senast 14.9.2018 kl. 15.00.
Frågor besvaras av Anna Törnroos, vikarierande bildningsdirektör och Anna Sjölund, ansvarig kurator fornamn.efternamn@korsholm.fi

Den som väljs till tjänsten bör före anställningens början uppvisa godtagbart hälsointyg och ett straffregisterutdrag enligt lag 504/2002.

Prövotiden är 6 månader.

Organisationsbeskrivning

Korsholms kommun är en tvåspråkig landsbygds- och skärgårdskommun i Vasaregionen med 19 400 invånare. Vårt strategiska mål är att vara växande och viljestark.
I Korsholm är invånarna i centrum. Vår välfärd bygger på delaktiga och engagerade Korsholmare. Korsholms kommun erbjuder service av hög kvalitet, mångsidiga och unika boendemiljöer, ett rikt socialt kapital, välmående företag och en sund ekonomi. I Korsholm är det nära överallt: till naturen, till servicen, till arbetsplatsen och ut i världen. Korsholms kommun har ca 1600 anställda inom olika sektorer. Välkommen med din ansökan till oss!

Kontaktuppgifter

Anna Törnroos Vik. bildningsdirektör (anna.tornroos@korsholm.fi)
Anna Sjölund Ansvarig kurator (anna.sjolund@korsholm.fi)