Open vacancy Borgå stad

Närvårdare

Borgå stadHemvårdenBorgå
Arbetsnyckel: 
191833
Första ansökningsdag: 
10.8.2018
Sista ansökningsdag: 
27.8.2018 12.00
Lön: 
Enligt AKTA
Arbetets karaktär: 
Skiftarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
3.9.2018 eller enligt överenskommelse
Arbetsbeskrivning

Social- och hälsovårdssektorn i Borgå stad söker en närvårdare till ett ordinarie anställningsförhållande från 3.9.2018 eller enligt överenskommelse till östra hemvården.

Närvårdarens arbete i hemvården är klientorienterat och rehabiliterande vårdarbete hos klienten som beaktar klientens kraftresurser. Utöver primärvården innehåller arbetet också sjukvårdsuppgifter samt skötsel av klientens måltider, medicinering, personlig hygien och nödvändiga stödtjänster. Målet är en god vardag och att klienten klarar sig hemma så länge som möjligt. Inom hemvården i Borgå används klientinformationssystem Effica, verksamhetsstyrningssystem Hilkka samt bedömningsprogram RAI.

Närvårdarens arbete i hemvården är krävande och mångsidigt och ger möjligheter att använda yrkeskunskaper på mångsidigt sätt och arbeta självständigt.

Behörighetskravet är en lämplig grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. Kunskaper i båda inhemska språken räknas som merit. För uppgiften krävs vaccinationsskydd som avses i 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Körkort är ett måste och det är önskvärt att du har möjlighet att använda egen bil.

Arbetet görs i två skift. Arbetstidsformen är allmän arbetstid. Lönesättningen fastställs enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet.

Vi värdesätter förmågan att fungera som medlem i en multiprofessionell arbetsgrupp, en ansvarsfull inställning, förmåga att anpassa sig till förändringar samt färdigheter att utveckla den egna yrkesskickligheten och arbetsenhetens verksamhet. Borgå stad är en rökfri arbetsplats.

Den som väljs ska visa upp ett godtagbart utlåtande över sitt hälsotillstånd innan prövotiden går ut. Prövotiden är 6 månader.

Skicka din ansökan senast 27.8.2018 kl. 12 via länken nedan.

Organisationsbeskrivning

Vackra och historiska Borgå är en stad som hela tiden växer och utvecklas. Borgå är också drömmarnas hemstad för över 50 000 invånare.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och läget som metropolområdets östra centrum gör vår stad till en lockande arbetsplats och bostadsort.
Borgå stad sysselsätter ca 3 500 personer i mångsidiga uppgifter och är den största arbetsgivaren i östra Nyland. Vi satsar på våra anställdas välbefinnande, erbjuder mångsidiga motionsmöjligheter och uppmuntrar våra anställda att utveckla sina egna kunskaper och arbetsuppgifter. Borgå stad är en rökfri arbetsplats.

Sök till oss. Människorna gör staden!

Kontaktuppgifter

Tilläggsinformmation ger hemvårdsledare Ann-Catrin Tapanainen tfn 0400 690 983.