Open vacancy Borgå stad

Ergoterapeut

Borgå stadTjänster inom barn- och familjetjänster Borgå
Arbetsnyckel: 
195675
Första ansökningsdag: 
14.9.2018
Sista ansökningsdag: 
1.10.2018 15.00
Lön: 
Lönen fastställs enligt AKTA
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
1.11.2018 eller enligt överenskommelse
Arbetsbeskrivning

Borgå stads förebyggande tjänster inom barn- och familjetjänster söker en ergoterapeut till ordinarie arbetsförhållande från 1.11.2018 eller enligt överenskommelse. Ergoterapitjänsterna riktar sig till barn.

Ergoterapeutens arbete består av bedömningar och terapier samt samarbete med barnens föräldrar, specialarbetare, rådgivningar, småbarnsfostran och andra aktörer som tar hand om klienten och familjen. I Borgå social- och hälsovårdssektorn fungerar en aktiv rehabiliteringsgrupp för barn. Det finns två befattningar för ergoterapi för barn.

Behörighetsvillkor är legitimerad ergoterapeut (lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994). Vi förutsätter att sökanden har en god yrkeskompetens, erfarenhet av ergoterapi för barn och arbete med familjer samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och svenska. Vi söker en ergoterapeut som är handlingskraftig, kan arbeta självständigt och har god förmåga i växelverkan och samarbete. Det är önskvärt att sökanden har bil eftersom arbetet innebär förflyttningar på stadens område.

Lönen och andra anställningsförhållandets villkor fastställs enligt AKTA. Arbetstid är 38,75 h/vecka. Innan arbetet tas emot bör den som väljs visa upp ett straffregisterutdrag i enlighet med lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (505/2002) samt ett godtagbart utlåtande över sitt hälsotillstånd, innan prövotiden går ut. Prövotiden är 6 månader. För uppgiften krävs vaccinationsskydd som avses i 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Skicka din ansökan senast 1.10.2018 före kl. 15 via länken nedan.

Organisationsbeskrivning

Vackra och historiska Borgå är en stad som hela tiden växer och utvecklas. Borgå är också drömmarnas hemstad för över 50 000 invånare.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och läget som metropolområdets östra centrum gör vår stad till en lockande arbetsplats och bostadsort.
Borgå stad sysselsätter ca 3 500 personer i mångsidiga uppgifter och är den största arbetsgivaren i östra Nyland. Vi satsar på våra anställdas välbefinnande, erbjuder mångsidiga motionsmöjligheter och uppmuntrar våra anställda att utveckla sina egna kunskaper och arbetsuppgifter. Borgå stad är en rökfri arbetsplats.

Sök till oss. Människorna gör staden!

Kontaktuppgifter

Mera information ger servicechef Eliisa Roine tfn 040 51 95 871 och ergoterapeut Alli Liljeström tfn 040 4899 762.