Open vacancy Vasa stad

Personlig assistent

Vasa stadSmåbarnspedagogik / Haga daghemVasaVasa
Arbetsnyckel: 
VSA905-02-196-18
Första ansökningsdag: 
14.9.2018
Sista ansökningsdag: 
20.9.2018 12.00
Lön: 
Lönesättning enligt AKTA
Arbetets karaktär: 
Deltidsarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
24.9.2018
Arbetsbeskrivning

Vasa stad söker en personlig assistent i deltid (20 timmar / vecka) för tiden 29.9.-1.11.2018 till Haga daghem

Behörighetsvillkor är barnskötare, närvårdare eller annan lämplig utbildning eller studier inom sjuk- eller hälsovård.

Vi förutsätter lyhördhet och förmåga att se barnets behov. Förmåga att även arbeta självständigt och ta egna beslut. God samarbetsförmåga med personal och föräldrar

Vi värdesätter genuint intresse för barnet och uppgiften som personlig assistent.

Prövotid är två veckor.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett straffregisterutdrag i enlighet med lag 504/2002.
De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Organisationsbeskrivning

Vasa är en vacker, historisk stad, där det finns någonting för var och en. På guldkusten i väst finns det mycket arbetsplatser, rikligt med studiemöjligheter och mångsidiga fritidsaktiviteter. Vackra landskap, kultur och energi. Den internationella och genuint tvåspråkiga staden har 67 000 invånare. Var femte person du möter är en högskolestuderande. Vasa är tillsammans med regionen ett av Finlands mest framgångsrika områden, som har möjligheter till nästan vad som helst.
Kom till Vasa, Finlands mest energiska stad!

Kontaktuppgifter

Daghemsföreståndare Gunilla Strand tel. 040 575 2362