Open vacancy Malax kommun

Verkskötare

Malax kommunMalax kommun, Malax VattenMalmgatan 5Malax
Arbetsnyckel: 
196706
Första ansökningsdag: 
14.9.2018
Sista ansökningsdag: 
30.9.2018 23.00
Lön: 
TS
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
1.11.2018 eller enligt överenskommelse
Arbetsbeskrivning

Till arbetsuppgifterna hör att sköta affärsverket Malax Vattens vatten- och avloppsverk, delta i dejoureringen samt i övriga arbetsuppgifter som berör affärsverkets ansvarsområde. Det huvudsakliga arbetsstället är Långåminne vattenverk.

Lämplig utbildning är examen i elbranschen eller annan teknisk grundexamen. Därtill krävs vattenarbetskort och arbetssäkerhetskort. Dessa tilläggskompetenser kan införskaffas genast efter att anställningsförhållandet inletts.
Arbetet förutsätter tillgång till egen bil, samt att man deltar i dejoureringen.
Erfarenhet inom el-, automation-, vvs- eller maskinbranschen räknas som merit.

Språkkraven är god förmåga att i tal använda svenska och nöjaktigt förmåga att i tal använda finska.
Prövotid om 4 månader tillämpas. Den som väljs bör uppvisa godtagbart läkarintyg.

Organisationsbeskrivning

Malax är en tvåspråkig kommun med svenska som förvaltningsspråk. Malax kommun sysselsätter ca 550 personer. Kommunen erbjuder en inspirerande arbetsmiljö och god arbetsgemenskap för yrkesskickliga personer. Malax kommun är en rökfri arbetsplats.

Affärsverket Malax Vatten sköter vatten- och avloppshanteringen i kommunen. Antalet vattenverk är tre stycken och avloppsverken är två. Personalen består av fem heltidsanställda personer.

Kontaktuppgifter

Direktör Bo-Ingmar Ahlström, tfn 0500 861 015