Open vacancy Borgå stad

Sjukskötare, Näse rehabiliteringscenter avd 3

Borgå stadNäse rehabiliteringscenter, avd 3Borgå
Arbetsnyckel: 
198570
Första ansökningsdag: 
12.10.2018
Sista ansökningsdag: 
26.10.2018 14.00
Lön: 
Enligt AKTA
Arbetets karaktär: 
Skiftarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
1.1.2019 eller enligt överenskommelse
Arbetsbeskrivning

Social- och hälsovårdssektorn i Borgå stad söker en sjukskötare till ett ordinarie arbetsavtalshållande från 1.1.2019 till Näse rehabiliteringscenter, avdelning 3.

På avdelning 3 vid Näse sjukhus sköts akut bl.a. patienter som insjuknat i hjärt-, lung- och infektionssjukdomar. Vårdtiden på avdelningen är i genomsnitt cirka en vecka. Utöver vård och rehabilitering utreder man på avdelningen patientens helhetssituation, bedömer den rätta vårdplatsen och arrangerar fortsatt vård samt trygg utskrivning för patienten. Avdelningen är en specialenhet för vård i livets slutskede och på avdelningen kan också ges mer en krävande palliativ vård. Avdelningen har 26 patientplatser.

Arbetet är treskiftsarbete.

I vårdarbetet, för rehabilitering och åtgärder som stöder klienternas funktionsförmåga, deltar avdelningens sjukskötare, grundskötare och närvårdare samt en fysioterapeut. Personalen består av en avdelningsskötare, biträdande avdelningsskötare, ett hälsocentralsbiträde, sjukskötare och närvårdare. Fysio- och ergoterapeutens samt socialarbetarens tjänster kan anlitas vid behov. Läkaren arbetar på avdelningen under vardagar.

Behörighetskravet är legitimerad sjukskötare/hälsovårdare.

Arbetet kräver stor kompetens bl.a. i vården av patienter som får intravenös medicinering, palliativ vård och vård i livets slutskede.

Kompletterande utbildning i läkemedelsbehandling, LOVe samt kunskaper i båda inhemska språken och erfarenhet av arbetet på en avdelning räknas som merit (hälsovårdscentral/sjukhus).

I vårdarbetet utgår verksamheten från klienten och man respekterar patienternas människovärde. Andra värden som styr arbetet är öppenhet, trygghet och individualitet.

För uppgiften krävs vaccinationsskydd som avses i 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Vi erbjuder en trevlig arbetsgemenskap som stöder den yrkesmässiga utvecklingen. Vi förutsätter flexibilitet, ansvarsfull inställning och samarbetsförmåga samt förmåga att fungera som medlem i en multiprofessionell arbetsgrupp.

Den som väljs för arbetet bör uppvisa ett godtagbart utlåtande över sitt hälsotillstånd innan prövotiden tar slut. Prövotiden är sex månader.

Skicka din ansökan senast 26.10.2018 före kl. 14 via länken nedan.

Organisationsbeskrivning

Vackra och historiska Borgå är en stad som hela tiden växer och utvecklas.
Borgå är också drömmarnas hemstad för över 50 000 invånare.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och läget som metropolområdets östra centrum gör vår stad till en lockande arbetsplats och bostadsort.

Borgå stad sysselsätter ca 3 500 personer i mångsidiga uppgifter och är den största arbetsgivaren i östra Nyland. Vi satsar på våra anställdas välbefinnande, erbjuder mångsidiga motionsmöjligheter och uppmuntrar våra anställda att utveckla sina egna kunskaper och arbetsuppgifter. Borgå stad är en rökfri arbetsplats.

Sök till oss. Människorna gör staden!

Kontaktuppgifter

Ytterligare information ger avdelningsskötare Päivi Savolainen tfn 040 515 5401