Open vacancy Sjundeå kommun

HÄLSOVÅRDARE 30 h/v, PERUSTLTK 575/2018

Sjundeå kommunSjundeå kommun, RådgivningenCharlotta Lönnqvistväg 5Sjundeå
Arbetsnyckel: 
199817
Första ansökningsdag: 
10.10.2018
Sista ansökningsdag: 
24.10.2018 15.45
Lön: 
enligt AKTA
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
5.11.2018
Arbetsbeskrivning

Vi söker till Sjundeå rådgivning en tillförlitlig och varmhjärtad hälsovårdare i ordinarie arbetsförhållande 30h/vecka fr.o.m. 5.11.2018 eller enligt överenskommelse. Rådgivningstjänsterna består av en heltäckande mödra- och barnrådgivningsverksamhet.

Rådgivningens hälsovårdsarbete riktar sig till hela familjen. Även den familjeplaneringsrådgivning som ges i samband med eftergranskningen efter förlossningen hör till verksamheten. Rådgivningens personal gör ett mångprofessionellt samarbete och arbetar som en del av familjeservicenätverket. Till det hör bl.a. småbarnsfostran, barnskyddet, församlingen, organisationer och specialsjukvården. Vi erbjuder dig ett mångsidigt arbete, en god inskolning samt ett fint arbetsklimat.

Utbildning och arbetserfarenhet som förutsätts
Legitimerad hälsovårdare enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994). Utöver den formella behörigheten önskar vi goda kunskaper i finska och svenska. Tidigare erfarenhet av rådgivningsarbete räknas som merit.
I befattningen förutsätts fr.o.m. 1.3.2018 vaccinskydd enligt § 48 lagen om smittosamma sjukdomar.

Uppgifter i anknytning till tjänste-/ anställningsförhållandet
Den valda skall innan befattningen mottas förete ett av företagshälsovården utfärdat godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Lönen utgår enligt AKTA. För befattningen tillämpas en sex (6) månaders prövotid.

Organisationsbeskrivning

Sjundeå är en kommun med ca 6 200 invånare belägen i närheten av metropolområdet på ett drygt 30 minuters avstånd från Helsingfors. Sjundeå är en naturnära, tvåspråkig och växande kommun som erbjuder sin personal en bra arbetsplats i en inspirerande och sporrande arbetsmiljö. Kommunens personal har en central roll då det gäller att producera högkvalitativa Nyckel-tjänster i Sjundeå.

Kontaktuppgifter

Tilläggsupplysningar om uppgiften fås av Förman för omsorgstjänster Emmi Salminen, tfn 050-594 1746, e-post emmi.salminen@siuntio.fi.