Open vacancy Pargas stad

Närvårdare. moderskapsvikariat, äldreomsorgen, Björkebo serviceboende /Pargas

Pargas stadPargas stad, Social- och hälsovård, ÄldreomsorgenPargas
Arbetsnyckel: 
200255
Första ansökningsdag: 
11.10.2018
Sista ansökningsdag: 
4.11.2018 12.00
Lön: 
enligt AKTA
Arbetets karaktär: 
Skiftarbete
Anställningens längd: 
Visstidsanställning
Arbetet börjar: 
inleds så fort som möjligt
Arbetsbeskrivning

Pargas stad lediganslår att sökas följande anställning i arbetsavtalsförhållande inom social- och hälsovården:

NÄRVÅRDARE till äldreomsorgen, Björkebo serviceboende/Pargas. Anställningen är ett tidsbundet moderskapsvikariat och inleds så fort som möjligt.

Behörighetsvillkor för närvårdare: Närvårdar- eller annan motsvarande examen samt tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt AKTA.

Organisationsbeskrivning

Pargas stad är en unik skärgårdsstad med ca 15 500 invånare i Skärgårdshavets västra del. Ändå ligger stadens centrum nära de stora städerna, avståndet till Åbo är 23 km, till Helsingfors 173 km och till Tammerfors 180 km. Pargas är en tvåspråkig ort med svenska som majoritetsspråk och omfattar 5 545 km2, varav 80 % är vatten. Pargas stad har flest invånare som bor i skärgården i Finland och är också en stad med flest fritidsboende i Finland (8 000 stugor).
Pargas stad är en av de största arbetsgivarna på Åboland och har en personal bestående av tjänsteinnehavare och arbetstagare som sköter den kommunala serviceproduktionen och den dagliga förvaltningen. Antalet anställda uppgår till ca 1 000.
Information om stadens lediga arbetsplatser finns på stadens webbsidor, Kuntarekry.fi och i lokaltidningarna (Åbo Underrättelser och Turun Sanomat) och dessutom på arbets- och näringslivsministeriets webbsidor, www.mol.fi, och hos arbetskraftsbyrån.

Kontaktuppgifter

Närmare information ges av äldreomsorgsledare Carina Willberg eller Linda Kyrklund, tfn 0400 202 848

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi.
Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28,21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi senast 4.11.2018 kl. 12.00.