Open vacancy Åbo stad

Ledande socialarbetare

Åbo stadÅbo stad, Välfärdssektorn, Familje- och socialservice, Familje- och socialserviceKousankatu 1Åbo
Arbetsnyckel: 
TKU25-20-222-18
Första ansökningsdag: 
9.11.2018
Sista ansökningsdag: 
3.12.2018 15.00
Lön: 
3 594,19 €/månad
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
1.2.2019 eller enligt överenskommelse
Arbetsbeskrivning

Som ledande socialarbetare fungerar du som enhetens chef. Tjänsten som ledande socialarbetare på Kråkkärrets socialbyrå planeras övergå till en tjänst som ledande socialarbetare på norra enheten för socialt arbete bland barnfamiljer fr.o.m. 1.1.2019.

Till chefsarbetet hör ansvar och expertis inom det sociala arbete och familjearbete som utförs inom enheten, personalförvaltningsuppgifter, uppföljning och beredning av budgeten samt övriga sakkunniguppgifter som hör till chefsarbetet. I arbetet ingår även utveckling av arbetsgemenskapen och tryggande av verksamhetsförutsättningarna samt utveckling av områdesarbetet. Arbetet bygger på ett systemiskt arbetssätt som utvecklas långsiktigt.

Behörighet som socialarbetare i uppgiften, kunskap om området samt tillräckliga ledarskapsfärdigheter.

Uppgiften kräver god samarbetsförmåga och förmåga att nätverka, engagemang för utveckling av arbetet, god förmåga att fatta beslut, ett dynamiskt arbetsgrepp och flexibilitet.

Erfarenhet av det systemiska arbetssättet och lång erfarenhet av socialt arbete räknas som meriter.

Vi erbjuder dig möjligheten att utveckla det sociala arbetet bland barnfamiljer inom det systemiska arbetssättets ramar. Som stöd för chefsarbetet erbjuder vi handledning, lämplig utbildning och utvecklingsmöjligheter. Du har stöd av en grupp övriga kompetenta och erfarna chefer.

Vi inom socialarbetet för familje- och socialservicen lägger vikt vid kundorientering, förebyggande verksamhet och multiprofessionellt arbete.

Den valda personen ska lämna in ett straffregisterutdrag i enlighet med 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.
Lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn.

Organisationsbeskrivning

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som kräver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo stad är en rökfri arbetsplats.

Kontaktuppgifter

Minna Virta, puh. 050 520 3896, minna.virta@turku.fi
13.11. kl 8-9, 14.11. kl 9-10, 20.11. kl 15-16, 23.11. kl 15-16, 27.11. kl 8-9, 29.11. kl 15-16

Ansökan ska lämnas in elektroniskt via länken Sök anställning. Skriftliga ansökningar ska före utgången av ansökningstiden skickas till: Åbo stads välfärdssektor, registratorskontoret, PB 670, 20101 ÅBO