Open vacancy Kyrkslätts kommun

Tjänst som kommunutvecklingschef

Kyrkslätts kommunKyrkslätts kommun, koncernförvaltningen, näringslivstjänsterKyrkslätt
Arbetsnyckel: 
203065
Första ansökningsdag: 
8.11.2018
Sista ansökningsdag: 
23.11.2018 12.00
Lön: 
4 252,50 €/månad
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
2.1.2019 eller enligt överenskommelse
Arbetsbeskrivning

Kyrkslätts kommun söker en innovativ och effektiv kommunutvecklingschef som befrämjar kommunens livskraft.

Tjänsten som kommunutvecklingschef är placerad i koncernförvaltningen underställd förvaltningsdirektören. Den person som vi söker ansvarar för kommunens närings-, turism- och marknadsföringskoordination, koordinerar utvecklingen av kommunens livskraft, styr de åtgärder som befrämjar sysselsättningen i kommunen och befrämjar företagsamhet i Kyrkslätt. Tyngdpunktsområdena för verksamheten har antecknats i de livskrafts- och välfärdsprogram som härletts ur kommunstrategin. Kommunutvecklingschefen arbetar som föredragande för kommunutvecklingssektionen.

Behörighetskrav för tjänsten som kommunutvecklingschef är lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av uppgifter som befrämjar kommunens näringsverksamhet och marknadsföring av kommunen.

Vi söker en person som redan har dokumenterad erfarenhet av branschen. Ett energiskt och utvecklande arbetsgrepp, en attityd som producerar konkreta åtgärder och entusiasm inför uppgiftsområdet räknas som merit. Kommunen är tvåspråkig, så kunskaper i båda nationalspråken eller åtminstone mod att använda dem räknas som tilläggsmerit.

Vi erbjuder den som blir vald ett intressant, mångsidigt och utmanande uppgiftsområde. Arbetet är självständigt, så vi förväntar oss självstyrande arbetsattityd. Vi uppskattar viljan att utveckla Kyrkslätts livskraft till en ny nivå.

Den uppgiftsrelaterade lönen är 4 252,50 euro/månad.
Vid besättandet av tjänsten tillämpas en prövotid på sex månader.
Den som blir vald skall före tillträdet visa upp ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Ansökningarna skickas i första hand elektroniskt via www.kommunrekry.fi (jobbnyckel 203065) senast 23.11.2018 kl. 12:00.

Organisationsbeskrivning

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Kommunen omfattas av HRT:s kollektivtrafik. Omkring 2300 experter från olika områden arbetar för kommunen.
Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.

Kontaktuppgifter

Ytterligare information om tjänsten som kommunutvecklingschef ges av kommundirektör Tarmo Aarnio, tfn 040 8218 528 och förvaltningsdirektör Anu Karkinen, tfn 040 1269 670