Open vacancy Kyrkslätts kommun

Sysselsättningskoordinator

Kyrkslätts kommunKyrkslätts kommun, koncernförvaltningen, näringslivstjänsterErvastintie / Ervastvägen 2Kyrkslätt
Arbetsnyckel: 
203128
Första ansökningsdag: 
8.11.2018
Sista ansökningsdag: 
23.11.2018 12.00
Lön: 
2 971,09 €/mån.
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
2.1.2019 eller enligt överenskommelse
Arbetsbeskrivning

Kyrkslätts kommun söker en sysselsättningskoordinator till ett ordinarie arbetsavtalsförhållande.

Behörighetskrav är lämplig högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av uppgifter som befrämjar sysselsättningen. Kommunen är tvåspråkig, arbetsspråket är finska. Kunskaper i båda inhemska språken räknas som merit.

Sysselsättningskoordinatorn finner och förverkligar konkreta åtgärder som minskar långtids- och ungdomsarbetslösheten i synnerhet. Vi förväntar oss att den som blir vald har gedigen och omfattande kännedom om sysselsättningsfrågor och förmåga att fungera i samarbetsnätverk. Sysselsättningskoordinatorn för aktiv dialog med exempelvis företagare, föreningar och organisationer, och strävar till att med sina åtgärder främja kommunens sysselsättningssituation. Sysselsättningskoordinatorns uppgift är att tväradministrativt koordinera sysselsättningsåtgärderna som produceras av kommunens olika sektorer. Arbetet är självständigt och målinriktat, och vi förväntar oss att personen som blir vald förmår agera mycket självständigt och i flera överlappande projekt samtidigt. Eftersom sysselsättningskoordinatorn också sköter det praktiska genomförandet av sysselsättningsrelaterade handlingar, ansökningsprocesser, projekt och andra administrativa ärenden, förutsätter vi noggrannhet och kännedom om förvaltningsprocesser som gäller sysselsättningsfrågor.

Den uppgiftsrelaterade lönen är 2 971,09 euro/månad.
I besättandet iakttas en prövotid på sex månader.
Arbetet börjar 2.1.2019 eller enligt överenskommelse.

Ansökningarna ska lämnas senast 23.11.2018 kl. 12.00. Ansökningarna ombeds i första hand sändas elektroniskt via www.kuntarekry.fi (jobbnyckel 203128).

Organisationsbeskrivning

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Kommunen omfattas av HRT:s kollektivtrafik. Omkring 2300 experter från olika områden arbetar för kommunen.
Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.

Kontaktuppgifter

Ytterligare information: förvaltningsdirektör Anu Karkinen, tfn 040 1269 670