Open vacancy Vasa stad

Biträdande avdelningsskötare

Vasa stadSocial- och hälsosektorn / Hälsovårdsservice / MottagningsserviceVasaVasa
Arbetsnyckel: 
VSA905-03-114-18
Första ansökningsdag: 
9.11.2018
Sista ansökningsdag: 
21.11.2018 12.00
Lön: 
Lönesättning enligt AKTA
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
2.1.2019, eller enligt överenskommelse
Arbetsbeskrivning

Vasa stad söker en biträdande avdelningsskötare till Dammbrunnens hälsostation, som samarbetar med Korsnästågets hälsostation.

Behörighetsvillkoret är en lämplig legitimeras yrkesexamen inom hälso- och sjukvården samt en lämplig examen inom ledarskap eller administration eller också en lämplig kompletterande utbildning inom branschen (minst 20 studieveckor eller 40 studiepoäng) eller tidigare specialiseringsutbildning som ger behörighet till att fungera som avdelningsskötare och därtill bör även arbetserfarenhet innehas från branschen.

Språkkunskapskrav är god förmåga att i tal och skrift använda finska och svenska (språkintyg).

Vi uppskattar erfarenhet från förmannauppgifter inom läkar- och skötarmottagning.

Prövotid är sex månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) over sitt hälsotillstånd, samt ett vaccinationsintyg.

De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Organisationsbeskrivning

Vasa är en vacker, historisk stad, där det finns någonting för var och en. På guldkusten i väst finns det mycket arbetsplatser, rikligt med studiemöjligheter och mångsidiga fritidsaktiviteter. Vackra landskap, kultur och energi. Den internationella och genuint tvåspråkiga staden har 67 000 invånare. Var femte person du möter är en högskolestuderande. Vasa är tillsammans med regionen ett av Finlands mest framgångsrika områden, som har möjligheter till nästan vad som helst.
Kom till Vasa, Finlands mest energiska stad!

Kontaktuppgifter

Överskötare Anne Pohjola tfn. 06 325 1603 eller anne.pohjola(at)vaasa.fi
Avdelningsskötare Kaija Korpi tfn. 040-837 9936 kaija.korpi(at)vaasa.fi