Open vacancy Kyrkslätts kommun

Avdelningsskötare

Kyrkslätts kommunVård- och omsorgssektorn, resultatområdet för välfärdstjänster för de äldre, resultatenheten för dygnetruntvård.Kyrkslätt
Arbetsnyckel: 
204044
Första ansökningsdag: 
5.12.2018
Sista ansökningsdag: 
9.1.2019 12.00
Lön: 
3 238,54 €/månad.
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
9.1.2019
Arbetsbeskrivning

Avdelningsskötare

Kom och led och utveckla välfärdstjänsterna för de äldre i Kyrkslätt.

I vårdhemmet Lindgården ledigförklaras en ordinarie tjänst som avdelningsskötare för en yrkeskunnig chef med genuint intresse för att utveckla verksamheten.

Du bör ha gedigen erfarenhet av arbete med äldre och av att fungera som chef, samt kunskaper i finska och svenska. Lindgården är en vårdenhet med 60 platser som erbjuder institutions- och boendetjänster. I enheten fins bl.a. rehabiliteringsenheten Kuntola.

Behörighetskrav är behörighet enligt förordningen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (804/92). Legitimerad yrkesutbildad person inom hälsovården med magisterexamen i hälsovetenskaper/hälsovård eller annan lämplig högskoleexamen eller specialexamen inom området eller yrkeshögskoleexamen (YH) inom hälsovården och 15 studieveckor. Dessutom lämplig tilläggsutbildning i förvaltning och arbetsledning samt tillräcklig arbetserfarenhet. I uppgiften fordras vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Vi iakttar det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA).

I tjänsten iakttas en prövotid på sex månader.

Den uppgiftsrelaterade lönen är 3 238,54 €/månad.

Arbetet börjar enligt överenskommelse.

Vi förväntar oss mycket av dig, men erbjuder dig en intressant arbetsplats, en mångprofessionell arbetsgemenskap och möjlighet att utveckla verksamheten.

Organisationsbeskrivning

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Kommunen omfattas av HRT:s kollektivtrafik. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen. Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.
Bekanta dig med oss på adressen www.kyrkslatt.fi

Kontaktuppgifter

Ytterligare information ges av avdelningsskötaren med ansvar för dygnetruntverksamheten Sari Ahola, tfn 050-3209106 eller per e-post i formen fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Lämna din ansökan före 9.1.2019 kl. 12.00 med kommunrekrys elektroniska blankett (arbetsnyckel 204044).