Vikariat som bibliotekarie

Kirkkonummen kunta, SIVISTYS- JA VAPAA-AIKAPALVELUJEN TOIMIALA, Vapaa-aikapalvelut, Kirjastotoimi.Kyrkslätt
Arbetsnyckel: 
206360
Första ansökningsdag: 
5.12.2018
Sista ansökningsdag: 
21.12.2018 12.00
Lön: 
KVTES:n mukainen
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Visstidsanställning
Arbetet börjar: 
1.1.2019 - 31.12.2019
Arbetsbeskrivning

Vid Kyrkslätts kommunbibliotek ledigförklaras att sökas senast 21.12 kl. 12:00

ETT VIKARIAT SOM BIBLIOTEKARIE FÖR TIDEN 1.1 – 31.12.2019
Vi söker en bibliotekarie på Kyrkslätts huvudbibliotek. Till bibliotekariens uppgifter hör kundbetjäning och andra arbetsuppgifter inom biblioteksbranschen. Till uppgifterna hör regelbundet kvälls- och lördagsarbete.
Behörighetsvillkor är högskoleexamen där det ingår eller utöver vilken har slutförts stu-dier som omfattar minst 60 studiepoäng inom området för biblioteks- och informations-tjänster på högskolenivå.

Kyrkslätt är en tvåspråkig kommun med finska som majoritetsspråk.

Prövotiden är sex månader. Lön utgår enligt AKTA.

Ansökningar lämnas elektroniskt under adressen www.kuntarekry.fi senast 21.12. kl. 12:00
Ytterligare information ger biblioteksdirektör Margareta Kull-Poutanen, margareta.kull-poutanen(at)kyrkslatt.fi, tfn 050-577 4799.

Organisationsbeskrivning

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Omkring 2 300 experter inom olika branscher arbetar för kommunen.

Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.

Bekanta dig med oss på adressen www.kyrkslatt.fi

Kontaktuppgifter

Margareta Kull-Poutanen, margareta.kull-poutanen(at)kirkkonummi.fi, p. 050-577 4799

Elektronisk ansökan till adressen www.kommunrekry.fi senast 21.12 kl. 12:00.