Open vacancy Vasa stad

Skolpsykolog

Vasa stadVasa stad / Finskspråkig grundläggande utbildningVasaVasa
Arbetsnyckel: 
VSA905-02-239-18
Första ansökningsdag: 
7.12.2018
Sista ansökningsdag: 
7.1.2019 16.00
Lön: 
Lönesättning enligt AKTA
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
15.1.2019 eller enligt överenskommelse.
Arbetsbeskrivning

Inom finskspråkiga grundläggande utbildning utlyses en tjänst som skolpsykolog från och med 15.1.2019.

Till skolpsykologens arbetsuppgifter hör både individuellt och generellt inriktat elevvårdsarbete. I det individuella arbetet ingår bl.a. bedömning av svårigheter i inlärningen och skolgången samt planering av stödåtgärder, kortterapeutiska stödsamtal, stödande av föräldraskap och lärarkonsultationer. Skolpsykologen fungerar också som en del av skolornas generellt inriktade elevvårdsarbete. Målet för skolpsykologens arbete är att stöda det psykiska välbefinnandet bland barn och unga samt deras skolgång i samarbete med skolans aktörer, samarbetsparter och vårdnadshavarna.

Inom Vasas finskspråkiga grundläggande utbildning finns sammanlagt 6,5 tjänster som skolpsykolog. Som medlem i teamet har du möjlighet att delta i utvecklingsarbetet för främjande av det psykiska välbefinnandet bland barn och ungdomar.

Behörighetsvillkor är examen som legitimerad psykolog.

Vi förutsätter förmåga till mångproffessionellt samarbete. Möjlighet att använda egen bil.

Vi värdesätter kännedom om undervisningsbranchen samt erfarenhet av arbete med barn och unga. Därtill värdesätter vi ansvarstagande för främjandet av välbefinnandet inom skolgemenskapen tillsammans med skolans övriga personal.

Prövotid är sex månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) over sitt hälsotillstånd och straffregisterutdrag i enlighet med lag 504/2002.

De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Organisationsbeskrivning

Vasa är en vacker, historisk stad där det finns någonting för var och en. I Nordens energihuvudstad finns många arbetsplatser, många olika studiemöjligheter och mångsidiga fritidsaktiviteter. Vackra landskap, hav, kultur och energi. Den internationella, genuint tvåspråkiga staden har 67 000 invånare. Vasa och regionen runt om hör till Finlands mest framgångsrika områden, som erbjuder dig möjligheter till nästan vad som helst.

Vi är Vasaregionens största arbetsgivare. Hos oss arbetar cirka 6000 experter inom olika branscher. En kundorienterad, innovativ och nätverksbaserad organisationskultur skapar grunden för gott samarbete. Som arbetsgivare satsar vi på coachande ledarskap och personalens välbefinnande.

Kontaktuppgifter

Områdes rektor Johanna Olsson
tfn. 0405100717