Skolkurator

Vård- och omsorgscentralenLappfjärdsvägen 10Kristinestad
Arbetsnyckel: 
206954
Första ansökningsdag: 
5.12.2018
Sista ansökningsdag: 
14.12.2018 16.00
Lön: 
Akta
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Visstidsanställning
Arbetet börjar: 
01.01.2019
Arbetsbeskrivning

Vikariat som skolkurator till Kristinestads vård- och omsorgscentral för tiden 1.1.2019 - 31.5.2019, med möjlighet till förlängning. Placering inom Familjecentret och med hela skolsektorn i Kristinestad som arbetsfält. Till arbetsuppgifterna hör huvudsakligen elevvårdsarbeten inom grundläggande utbildning. Skolkuratorn samarbetar med bl.a. hälsovården, psykologen och socialarbetarna som alla har sina verksamhetspunkter inom familjecentret. Behörighet enligt Lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 817/2015 eller för uppgiften lämplig högre högskoleexamen. Erfarenhet av arbete med barn och unga ses som en fördel. Sökande skall innan hen tar emot tjänsten uppvisa godtagbart brottsregisterutdrag enligt lagen (504/2002).

Arbetstid och löneförmåner enligt kommunala allmänna arbets- och tjänstekollektivavtalet. Sökande bör uppvisa goda kunskaper i det inhemska språk som inte är sökandens modersmål och före tillträdandet av befattningen förete friskhetsintyg. Prövotiden är 2 månader.

Organisationsbeskrivning

Kristinestad är en trygg, trivsam och flerspråkig ort att bo och arbeta på. Här finns en havsnära natur, levande landsbygd och mångsidiga möjligheter till fritidssysselsättning. Kristinestad skapar förutsättningar för ett högklassigt boende och livskvalitet. Kristinestad är Finlands första Cittaslow-stad.

Kristinestads stad har 480 anställda inom olika branscher som kontinuerligt vill utveckla stadens service och verksamhetssätt. I egenskap av arbetsgivare vill staden bl.a. satsa på att utveckla personalens kompetens och personalens välbefinnande. Av personalen arbetar 48 % inom vården, 36 % inom utbildningen, 12 % inom tekniska sektorn och 4 % inom den allmänna förvaltningen. Staden är tvåspråkig och förvaltningsspråket är svenska. Kristinestad är en rökfri arbetsplats.

Kontaktuppgifter

Närmare uppgifter om vikariatet ger familjeomsorgschef Anette Hakala, tel. 06-2216221. Sedvanliga ansökningar sändes under adressen: Vård- och omsorgscentralen i Kristinestad, Familjeomsorgschef Anette Hakala, Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad