Sanningar och myter om kommunjobb

Man förtjänar dåligt i kommunerna. Där arbetar bara medelålders män i gråa kostymer och som vantrivs med arbetsuppgifterna.

Är det så? Kommunala arbetstagare kan ta del av goda förmåner, förtjänar hyfsat och trivs så bra att de gärna rekommenderar sin arbetsplats till sina vänner.  

Vad är sanning, vad är myter? Läs mer – och överraskas!

Man förtjänar dåligt i kommunerna.

Myt. Medellönen i oktober 2014 var på kommunsektorn 3097 eur i månaden. Lönenivån är konkurrenskraftig jämfört med privat sektorn. Dessutom belönar många kommuner lite extra för goda prestationer.  

Kommunsektorn erbjuder goda förmåner.

Sant. Lönesättningen och förmånerna, såsom längre semestrar, lockar många till kommunsektorn.

Arbetstagarna är medelålders män i gråa kostymer.

Myt. i kommunerna arbetar kvinnor och män i olika åldrar. År 2014 var medelåldern 45,7 år. Fyra femtedelar utgörs av kvinnor. Kommande pensioneringar ger under närmaste åren en hel del nya arbetsmöjligheter.

Kommunen möjliggör ofta en stadig karriärutveckling.

Sant. Kommunala arbetsgivare anses vara trygga arbetsplatser.

Partiboken avgör vem som väljs i rekryteringarna.

Myt. Ingen väljs till tjänsterna på basen av politiska kriterier. Behörigheten är det viktigaste urvalskriteriet. När personer väljs för kommunens högsta tjänster kan partitillhörigheten ha betydelse, men annars har betydelsen av politiken minskat en hel del.

Kommunsektorn erbjuder bara tidsbundna arbetsförhållanden.

Myt. 22 procent av personalen arbetade år 2014 i tidsbundna arbetsförhållanden. 78 procent var fast anställda.

Kommunsektorn erbjuder nya möjligheter åt högskoleutbildade.

Sant. En stor mängd olika expertuppgifter finns i kommunerna och städerna, såsom

 • kommunikation
 • ekonomi
 • anskaffningar
 • juridiska ärenden
 • HR-uppgifter
 • utvecklingsuppgifter.

Kommunsektorn erbjuder jobb av betydelse.

Sant. Man kan t ex arbeta inom hälsovården, barndagvården, åldringsvården, undervisningen eller kultur- och idrottstjänsterna. Eller varför inte jobba med vatten-, energi- eller miljöfrågor.

Kommunsekrorns arbetstagare är missnöjda med sitt jobb.

Myt. Tre fjärdedelar rekommenderar sin arbetsgivare även åt andra.

Det är svårt att utvecklas på kommunsektorn.

Myt. Det är faktiskt möjligt att utveckla arbetet tillsammans med arbetsgivaren. Jobbrotera inom kommunen, eller byt till en annan kommunal arbetsgivare. I sådana fall bevaras uppnådda semesterrättigheter.

Arbete på kommunsektorn förutsätter högskoleexamen.

Myt. Kommunsektorn behöver arbetstagare med yrkesskole-, yrkeshögskole- och universitetsexamen. Här finns över 7000 yrkesbenämningar, så arbetsuppgifterna varierar och kräver olika utbildningar.

Kommunerna satsar inte på arbetstrivsel.

Myt. Många kommuner erbjuder flextid, utbildningsmöjligheter och gott ledarskap.

Kommunala arbetstagare jobbar på kommunkansliet eller i stadshuset.

Myt. Kommunala arbetsplatser finns även på

 • sjukhus
 • hälso- och servicecentraler
 • daghem och grundskolor
 • bibliotek och museer
 • kultur- och idrottsbyråer
 • gymnasier och yrkesläroanstalter
 • tekniska ämbetsverk.