Ge respons

Har du kommentarer eller frågor gällande våra tjänster? Med den här blanketten kan du kontakta oss. Obs! Sökanden som har frågor angående ett visst jobb eller Kuntarekry, kontakta den arbetsgivaren vars jobb du söker.  Hjälp finns även bland ofta frågade frågor.