Open vacancy Pargas stad

Vårdbiträde

Pargas stadPargas stad, Social- och hälsovårdPargas
Arbetsnyckel: 
127242
Första ansökningsdag: 
30.1.2017
Sista ansökningsdag: 
31.1.2018 23.59
Lön: 
enligt arbetskollektivavtal
Arbetets karaktär: 
Skiftarbete
Sommarjobb
Anställningens längd: 
Vikariat
Arbetet börjar: 
enligt överenskommelse
Arbetsbeskrivning

Pargas stad behöver SEMESTER- och ARBETSLEDIGHETSVIKARIER inom hälsovårdens och äldreomsorgens alla yrkesgrupper.
Pargas är en tvåspråkig skärgårdsstad vars centrum finns 25 km från Åbo. Skärgårdsstaden erbjuder en inspirerande miljö och god arbetsgemenskap för yrkesskickliga personer.

VÅRDBITRÄDE
Behörighetsvillkor för vårdbiträde: Lämplig utbildning eller lång erfarenhet av arbete. Tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Lön enligt arbetskollektivavtal.

Organisationsbeskrivning

Pargas stad är en unik skärgårdsstad med ca 15 500 invånare i Skärgårdshavets västra del. Ändå ligger stadens centrum nära de stora städerna, avståndet till Åbo är 23 km, till Helsingfors 173 km och till Tammerfors 180 km. Pargas är en tvåspråkig ort med svenska som majoritetsspråk och omfattar 5 545 km2, varav 80 % är vatten. Pargas stad har flest invånare som bor i skärgården i Finland och är också en stad med flest fritidsboende i Finland (8 000 stugor).
Pargas stad är en av de största arbetsgivarna på Åboland och har en personal bestående av tjänsteinnehavare och arbetstagare som sköter den kommunala serviceproduktionen och den dagliga förvaltningen. Antalet anställda uppgår till ca 1 000.
Information om stadens lediga arbetsplatser finns på stadens webbsidor, Kuntarekry.fi och i lokaltidningarna (Åbo Underrättelser och Turun Sanomat) och dessutom på arbets- och näringslivsministeriets webbsidor, www.mol.fi, och hos arbetskraftsbyrån.

Kontaktuppgifter

Kontaktperson:
vårdchef Ann-Helen Saarinen / hälsocentralen Pargas 040 820 9658
ansvarig sjukskötare Janette Sundqvist/ läkarmottagningen 040 488 5503
avdelningsskötare Marika Cederlöf / Malmkulla 040 488 5843
avdelningsskötare Ann-Christin Elmvik / Bäddavdelning 040 488 5524
äldreomsorgsledare Annika Brunnsberg/ Aftonro, Iniö 040 488 5590
äldreomsorgsledare Ramona Pettersson / Regnbågen, Korpo 040 458 0400
äldreomsorgsledare Kerstin Savolainen / Grannas, Nagu 040 488 5589
äldreomsorgsledare Annika Brunnsberg / Fridhem, Houtskär 040 488 5590
ansvarig sjukskötare Carola Lundqvist / hemsjukvården, Pargas 040 488 5566
ansvarig handledare Mervi Kurvinen / hemvård, Pargas 050 596 2615
ansvarig handledare Eeva Suominen / hemvård, Pargas 044 358 5840
ledare för serviceboende Carina Willberg / serviceboende, Pargas 040 020 2848
minneskoordinator Janina Dahla / dagverksamhet för äldre 040 488 6055
äldreomsorgschef Gun Sirén 02 4585700 tel tid må-fr kl 8.15-9.00
eller per e-post fornamn.efternamn(at)pargas.fi

Ansökan skall i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi.
Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28,21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi