Open vacancy Åbo stad

Ledande skuldrådgivare

Åbo stadÅbo stad, Servicecentralerna, Skuldrådgivningen, SkuldrådgivningsbyrånÅbo
Arbetsnyckel: 
TKU00-07-18-17
Sista ansökningsdag: 
3.4.2017 15.00
Lön: 
3 457,22 €/månad
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
1.5.2017 eller enligt överenskommelse
Arbetsbeskrivning

Skuldrådgivningsbyrån är en servicecentral som är underställd stadsstyrelsen i Åbo. Den ledande skuldrådgivaren arbetar som chef för skuldrådgivningsbyrån och ansvarar för ekonomin och förvaltningen vid enheten. Den ledande skuldrådgivaren är också ansvarig för att de tjänster som erbjuds av skuldrådgivningsbyrån produceras på ett så effektivt och högklassigt sätt som möjligt, förhandlar om skuldrådgivningsavtal med avtalskommuner och samarbetspartner, utvecklar och planerar skuldrådgivningen även på nationell nivå samt arbetar som sakkunnig och medarbetare gällande ekonomihantering och skuldsanering för kunder. Kunderna betjänas på finska, svenska och engelska.

Behörighetsvillkoren är fastställda enligt lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning 6 §. Därtill krävs nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i de båda inhemska språken.

Vi värdesätter erfarenhet både av chefsuppgifter och uppgifter som ekonomi- och skuldrådgivare.

Organisationsbeskrivning

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 12 000 anställda som arbetar med uppgifter som kräver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo stad är en rökfri arbetsplats.

Kontaktuppgifter

direktör Tuomas Heikkinen,
tfn 050 559 0173
21.3. kl. 16.00 - 17.00
27.3. kl. 15.30 - 16.00
28.3. kl. 15.30 - 16.00

Inlämning av ansökan: Ansökan ska lämnas in elektroniskt via länken Sök anställning., Därtill kan skriftliga ansökningar före utgången av ansökningstiden skickas till, Konsernihallinnon registratorskontoret, PL 355, 20101 Åbo