Open vacancy Åbo stad

Sjukskötare

Åbo stadÅbo stad, Välfärdssektorn, Hälsovårdsservice, Öppenvården inom hälsovårdsservicen, Hälsostationstjänster, DiabetesmottagningenÅbo
Arbetsnyckel: 
TKU25-30-100-17
Sista ansökningsdag: 
10.4.2017 15.00
Lön: 
2 359,00 €/månad
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
2.5.2017
Arbetsbeskrivning

Den helhetsbetonade vården av diabetespatienter på den egna mottagningen. Sjukskötaren är också medlem i det multiprofessionella teamet. Arbetet förutsätter ett tätt och flexibelt samarbete mellan flera olika intressentgrupper. Diabetesskötarens arbete innebär en kompetens på specialsjukvårdsnivå där expertis, ansvarsfullhet samt självständigt beslutsfattande och arbete på eget initiativ betonas. I diabetesskötarens arbetsuppgifter ingår individuell handledning och grupphandledning av patienter, introduktion av studerande och nya anställda samt utbildning och konsultation av vårdanställda inom den egna organisationen samt andra yrkesgrupper. Diabetesskötaren deltar i både det kliniska vårdarbetet och dess utvecklande. Han eller hon planerar, genomför, utvärderar och utvecklar den högklassiga vården av diabetikerna och utför ett förebyggande arbete tillsammans med patienten och det övriga vårdteamet.

Behörighetsvillkoren är fastställda enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/94).

Av diabetesskötaren förutsätts en helhetsbetonad behärskning av diabetesvården och förtrogenhet med diabetesarbetet. Därtill förutsätts förmåga att självständigt fatta beslut och flexibel samarbetsförmåga samt goda interaktions- och samarbetsfärdigheter.

Som merit räknas specialiseringsstudier för diabetesskötare samt minst 2 års erfarenhet av vårdarbete samt kunskaper i svenska.

Organisationsbeskrivning

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 12 000 anställda som arbetar med uppgifter som kräver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo stad är en rökfri arbetsplats.

Kontaktuppgifter

Marika Elomäki tfn 2661346
Jaana Piispanen tfn 2662730

Inlämning av ansökan: Ansökan ska lämnas in elektroniskt via länken Sök anställning.