Open vacancy Åbo stad

Säkerhetsplanerare

Åbo stadÅbo stad, Välfärdssektorn, Välfärdssektorns förvaltning och gemensamma tjänster, Välfärdssektorns förvaltning, Planering, informationstjänst och teknik, Teknisk service Åbo
Arbetsnyckel: 
TKU25-10-9-17
Sista ansökningsdag: 
10.4.2017 15.00
Lön: 
2 516,00 €/mån
Arbetets karaktär: 
Heltidsarbete
Anställningens längd: 
Fast anställning
Arbetet börjar: 
2.5.2017
Arbetsbeskrivning

Till arbetsuppgifterna hör att planera, upprätthålla och utveckla lösningar för säkerhetens olika delområden inom Åbo stads välfärdssektor samt producera säkerhetsinformation och utbildning för välfärdssektorn.
I arbetsuppgifterna ingår planering och genomförande av brandsäkerhetsutbildning, personsäkerhetsutbildning och primärsläckningsutbildning osv. samt deltagande i myndighetskontroller och annat myndighetssamarbete.
Till arbetsuppgifterna hör också koordinerings- och vägledningsuppgifter gällande fastigheternas räddningsplaner, enheternas säkerhetsguider, vårdinrättningarnas utrymningssäkerhet samt rådgivning i säkerhetsärenden, koordinering av låsningsärenden, säkerhetsauditeringar, deltagande i olika säkerhetsgrupper osv.

Behörighetsvillkoren är lämplig högskoleexamen samt tillräcklig arbetserfarenhet.

Vi vill gärna ha ansökningar av personer som utexaminerats t.ex. som sjukskötare eller ingenjör från yrkeshögskolan samt tillräcklig arbetserfarenhet inom området.

Organisationsbeskrivning

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 12 000 anställda som arbetar med uppgifter som kräver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo stad är en rökfri arbetsplats.

Kontaktuppgifter

Kari Saarinen, tfn 0505589338

Inlämning av ansökan: Ansökan ska lämnas in elektroniskt via länken Sök anställning.